Fara í efni

Hafnarráð

11. fundur 30. september 2020 kl. 17:00 - 19:00 í Ráðhúsinu í Sandgerði
Nefndarmenn
  • Haraldur Helgason formaður
  • Jón Ragnar Ástþórsson aðalmaður
  • Laufey Erlendsdóttir varaformaður
  • Ari Gylfason aðalmaður
  • Sæmundur Sæmundsson aðalmaður
  • Ólafur Þór Kjartansson áheyrnarfulltrúi
Fundargerð ritaði: Magnús Stefánsson hafnarstjóri
Dagskrá

1.Sandgerðishöfn - rekstur

1912037

Yfirlit yfir rekstur Sandgerðishafnar janúar-ágúst 2020.
Lagt fram.

2.Fjárhagsáætlun Suðurnesjabæjar 2021

2007010

Farið yfir starfsáætlun hafnarinnar fyrir árið 2021, þar sem fram koma m.a. tillögur varðandi rekstur hafnarinnar 2021. Einnig farið yfir yfirlit um viðhaldsverkefni sem fyrir liggja. Þá var fjallað um mögulega auknar tekjur hafnarinnar, sem tengist aðgengi togveiðiskipa til veiða á veiðislóðum línu-og netabáta inn að 4 mílum.
Lagt fram, fjárhagsáætlun er í vinnslu.

Samþykkt að fela hafnarstjóra að senda erindi til ráðherra varðandi aðgengi togveiðiskipa að 4 mílum, þar sem farið verði fram á að reglugerðarheimild um málið verði endurskoðuð.

3.Samstarf hafna á Suðurnesjum

2008062

Hafnir á Suðurnesjum hafa hafið samskipti um sameiginlega hagsmuni og mögulegt samstarf um rekstur hafnanna. Gerð var grein fyrir þeim viðræðum sem hafa átt sér stað.
Hafnarráð lýsir ánægju með að fulltrúar hafnanna á Suðurnesjum hafi tekið upp viðræður um samstarf og sameiginlega hagsmuni hafnanna.

4.Reglugerð um vigtun og skráningu sjávarafla - DRÖG

2009152

Drög að reglugerð um vigtun og skráningu sjávarafla - umsögn.
Í drögum að breytingum á reglugerð um vigtun og skráningu sjávarafla sem nú er til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda er gert ráð fyrir að íþyngja verulega rekstri og starfsemi fiskihafna. Þær breytingar á reglugerðinni sem um ræðir munu hafa í för með sér breytingar á fyrirkomulagi og umgjörð á vigtun sjávarafla á hafnarvog. Í því felst meðal annars krafa um aukinn mannafla og tækjabúnað hafna, sem mun hafa í för með sér aukinn rekstrarkostnað upp á milljónir króna. Slíkur aukinn rekstrarkostnaður mun því bætast við mjög erfiða rekstrarstöðu Sandgerðishafnar. Hafnarráð Sandgerðishafnar gerir alvarlegar athugasemdir við þau áform sem birtast í tillögum um breytingar á fyrrgreindri reglugerð, sem munu valda óviðráðanlegum kostnaðarauka í rekstri hafnarinnar. Hafnarráð bendir á að nú þegar þarf Sandgerðishöfn að bera mikinn kostnað vegna þjónustu við Fiskistofu við skráningu og endurskráningu afla sem fer um hafnarvogina. Hafnarráð telur að skoða þurfi alvarlega hvort eðlilegt sé að rekstur hafnarinnar eigi að bera þann kostnað sem hlýst af þeirri vinnu sem unnin er fyrir Fiskistofu að því leyti.

Hafnarráð bendir á að í framangreindum drögum að breytingum á reglugerðinni er gengið í þveröfuga átt miðað við stöðugar tækniframfarir og möguleika sem í þeim felast. Sú tækni sem nú þegar er til staðar ætti að gefa möguleika á að byggja upp nýtt fyrirkomulag við vigtun sjávarafla sem væri mun hagkvæmara en núverandi fyrirkomulag, svo ekki sé talað um þær breytingar sem lagðar eru til á reglugerðinni og munu valda mjög auknum kostnaði. Hafnarráð skorar á Hafnasamband Íslands að beita sér af fullu afli gegn þeim breytingum sem lagðar eru til á reglugerð um vigtun og skráningu sjávarafla. Jafnframt er skorað á Hafnasamband Íslands að beita sér fyrir því að tekið verði upp fyrirkomulag fjarvigtunar hjá öllum höfnum, sem verði fjármagnað og þjónað af fiskveiðieftirliti Fiskistofu fyrir hönd ríkisins. Slíkt fyrirkomulag mun auðvelda Fiskistofu hlutverk sitt við eftirlit með umgengni um nytjastofna sjávar og fiskveiðar, en jafnfram gefa höfnum í landinu möguleika til hagræðingar og nýta þar með bestu fáanlegu tækni hverju sinni, öllum til hagsbóta.

5.Dýpkun Sandgerðishöfn - aðgerðaáætlun stjórnvalda

2004021

Farið yfir framkvæmdir við dýpkun við löndunarkrana í Sandgerðishöfn.
Lagt fram.

Hafnarráð leggur áherslu á að vinna við rannsóknir á innsiglingu hafnarinnar hefjist sem fyrst.

6.Hafnarsamband Íslands fundargerðir

2009047

Fundargerð 425. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands, dags. 24.08.2020.
Lagt fram til kynningar.

Fundi slitið - kl. 19:00.

Getum við bætt efni síðunnar?