Fara í efni

Stuðningur við börn

Félagsleg liðveisla

Félagsleg liðveisla er persónulegur stuðningur og aðstoð sem einkum miðar að því að draga úr félagslegri einangrun og styrkja fólk til þátttöku í menningar- og félagslífi. Þjónustan getur verið veitt tímabundið eða til lengri tíma, allt eftir aðstæðum. Liðveisla er aðalega veitt fötluðum börnum sem og fullorðnu fötluðu fólki. 

Stuðningsfjölskyldur

Fjölskyldur fatlaðra barna eiga kost á stuðningsfjölskyldu sem hefur það hlutverk að taka barnið í umsjá sína í skamman tíma til að létta álagi af fjölskyldu þess og auka félagslega þátttöku barnsins. Þörf fyrir þjónustu er metin út frá aðstæðum barns og fjölskyldu. Við matið er horft til fötlunar barnsins og umönnunarþarfir, sem og félagslegri aðstæðna fjölskyldunnar. Að jafnaði eru veittir tveir sólahringar á mánuði í dvöl hjá stuðningsfjölskyldu og er hún samningsbundin til ákveðins tíma.

Skammtímavistun

Skammtímavistun er ætlað að veita fötluðum börnum og ungmennum tímabundna dvöl til tilbreytingar eða til að létta álagi af aðstandendum. Þörf fyrir þjónustu er metin út frá aðstæðum einstaklingsins og fjölskyldunnar.Við matið er horft til fötlunar og þörf einstaklingsins fyrir aðstoð, sem og félagslegra aðstæðna fjölskyldunnar. Skammtíma-vistun er því ýmist reglubundin eða veitt til ákveðins tíma og er dvalartíminn breytilegur eftir aðstæðum hvers og eins. Skammtímadvöl er staðsett á Heiðarholti 14 í Suðurnesjabæ, Garði

Forstöðumaður: Eyrún Ösp Ingólfsdóttir | eyrun@sudurnesjabaer.is

Sími: 425-3160  

Sérfræðiráðgjöf

Markmið sérfræðiteymis er að veita sérhæfða þjónustu vegna fötlun barns. Sérfræðiteymið veitir ráðgjöf og stuðning við einstaklinga, börn og fjölskyldu þess.  Þörf fyrir þjónustu er metin út frá fötlun barns, aðstæðum þess og fjölskyldu. Þjónustan fer fram á heimili fjölskyldunnar eða þar sem barnið dvelur. Í sérfræðiteyminu starfa einstaklingar með menntun í þroskaþjálfafræðum eða sambærilegu námi.

Umönnunargreiðslur

Markmið umönnunargreiðslna er að veita fjárhagslegan stuðning til framfærenda fatlaðra og/eða langveikra barna auk barna með þroskaraskanir. Þetta er félagsleg aðstoð sem veitt er þegar umönnun er krefjandi og kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu, meðferðar og þjálfunar er orðinn umtalsverður.

Matið byggist á upplýsingum úr læknisvottorði og frá foreldrum. Tekið er mið af fötlun barnsins og þeirri þjónustu sem það nýtur utan heimilis. Við ákvörðun á umönnunarmati er tekið tillit til umönnunarþyngdar og sérstakra útgjalda sem skapast vegna fötlunar barnsins.

Umönnunarmat getur verið frá fæðingu barns og til 18 ára aldurs. Umönnunargreiðslur eru skattfrjálsar og greiddar út fyrirfram í byrjun mánaðar.

Sótt er um umönnunargreiðslur til Tryggingastofnunar ríkisins. Ráðgjafi félagsþjónustunnar vinnur síðan umsögn og gerir tillögur að umönnunarmati. Endanleg ákvörðun umönnunarmats er ávallt Tryggingastofnunar ríkisins og annast hún allar greiðslur þess efnis. Umönnunargreiðslur eru samþykktar til ákveðins tíma og endurmetnar með reglulegu millibili.

Réttindagæsla

Fatlað fólk getur leitað til réttindagæslumanns með allt sem varðar réttindi þess, fjármuni og önnur persónuleg mál. Réttindagæslumaður veitir stuðning og aðstoð við úrlausn mála.  

Þeir sem telja að brotið sé á réttindum fatlaðs fólks eiga að tilkynna það réttindagæslumanni. Hann getur einnig tekið upp mál að eigin frumkvæði. Starfsmönnum er skylt að veita réttindagæslumanni þær upplýsingar sem hann þarf vegna starfs síns. 

Fatlað fólk sem á erfitt með að gæta réttar síns getur valið sér persónulegan talsmann sem hjálpar því að koma óskum sínum á framfæri.  Talsmaðurinn aðstoðar fólk við að gæta réttar síns og við önnur persónuleg málefni,  svo sem meðferð heilbrigðisstarfsmanna, val á búsetu, atvinnu, tómstundum og ráðstöfun fjármuna. 

Skilyrði fyrir því að verða persónulegur talsmaður er þekking á persónulegum þörfum og áhugamálum þess sem hann aðstoðar. Starf persónulegs talsmanns er ólaunað en hann fær endurgreiddan kostnað vegna starfa sinna.

Nánari upplýsingar

á vef Stjórnarráðs Íslands

Akstursþjónusta fatlaðs fólks

 Efni í vinnslu

Flugið

Flugið er forvarnarverkefni þar sem unnið er gegn brottfalli ungmenna úr námi og starfi. Flugið er samstarfsverkefni milli Grunnskóla og Fjölskyldusviðs Suðurnesjabæjar. Þátttakendur eru nemendur í 10. bekk grunnskólanna og forráðamenn þeirra, námsráðgjafar og fulltrúi félagsþjónustunnar. Námsráðgjafi grunnskólanna í Suðurnesjabæ sér um að tilvísunarferli í Flugið.

Markmið Flugsins er að efla sjálfsmat og sjálfstraust ungs fólks sem eru í áhættuhópi og vinna með þeim á fyrirbyggjandi hátt. Að efla þrautseigju og einbeitningu ásamt því að tryggja virkni. Fylgst er með gengi nemenda eftir að þeir yfirgefa grunnskóla og veita þeim sem þurfa stuðning og aðstoð til að vera virk í starfi og námi.

Samstarfsstofnanir eru: Fræðsluráð Suðurnesjabæjar, Gerðaskóli, Sandgerðisskóli, Fjölbrautarskóli Suðurnesja, Fjölskyldusvið Suðurnesjabæjar, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Félagsmiðstöðvar í Suðurnesjabæ ásamt foreldrafélögum í sveitafélaginu.

 

Getum við bætt efni síðunnar?