Fara í efni

Gjaldskrá

 Félagsþjónusta

 Heimilishjálp Gjald
 Aldraðir og öryrkjar * 830 kr.
 Fullt gjald á hverja klukkustund 2.100 kr
 Hádegisverður fyrir aldraða 1.245 kr.

 * Ekkert gjald er innheimt ef ellilífeyrir eða örorkubætur eru einu tekjur viðkomandi

Fræðslu- og uppeldismál

 Leikskóli Gjald
 Tímagjald pr.klukkustund 4.600 kr.
 Morgunhressing á mánuði 2.800 kr.
 Hádegismatur á mánuði 5.600 kr.
 Síðdegishressing  á mánuði 2.800 kr.
 Afsláttarþegar tímagjald, 25% afsláttur 3.450 kr
 Annað barn, afsláttur af tímagjaldi 50%
 Fleiri börn, afsláttur af tímagjaldi 100%
 Viðbótar 15 mín, fyrir kl. 8 og eftir kl. 16 2.450 kr
 Seinkomugjald, skv. gjaldskrá Hjalla
 Átta tíma vistun með fullu fæði 48.000 kr.
 Afsláttarþegar, átta tíma vistun með fullu fæði 38.800 kr.
 Afsláttarþegar:
Námsmaður: Er sá sem er í fullu námi eins og það er skilgreint í kennsluskrá viðkomandi skóla.Framvísa þarf staðfestingu um námsvist eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá.
Öryrki: Sá sem er á aldrinum 18-67 ára og hefur fengið samþykkt örorkumat hjá Tryggingastofnun ríkisins. Framvísa þarf skírteini TR.
Ellilífeyrisþegi: Sá sem uppfyllir skilyrði um lífeyristöku og fær greiddar lífeyrisgreiðslur.
Einstætt foreldri: Er foreldri sem býr eitt með barni/börnum sínum og er ekki í hjúskap.Skila þarf inn staðfestingu um hjúskaparstöðu og búsetuvottorði.

 

 Skólasel Gjald
 Full vistun kl. 13:15 - 16:15 á mánuði 12.350 kr.
 Hálf vistun á mánuði  6.175 kr.
 Síðdegishressing á mánuði  4.400 kr.
 Einstæðir foreldrar, afsláttur af vistunargjaldi 25%
 Annað barn,  afsláttur af vistunargjaldi 30%
 Þriðja barn,  afsláttur af vistunargjaldi 100%

 

Tónlistarskóli Sandgerðis - skólaárið 2024-2025

 Fullt nám 88.000 kr.
 Hálft nám 59.000 kr.
 Hljóðfæraleiga 12.000 kr.
 Aukahljóðfæri heilt nám, kr. fyrir skólaárið 48.700 kr.
 Aukahljóðfæri hálft nám, kr. fyrir skólaárið 32.000 kr
 Fjölskylduafsláttur, annar nemandi* 40%
 Fjölskylduafsláttur, þriðji nemandi* 40%
 Fjölskylduafsláttur, fjórði nemandi* 40%
*Fjölskylduafsláttur miðast við nemendur sem koma frá sama heimili

Tónlistarskóli Garðs - skólaárið 2024-2025

 Fullt nám 88.000 kr.
 Hálft nám 59.000 kr.
 Hljóðfæraleiga 12.000 kr.
 Aukahljóðfæri heilt nám, kr. fyrir skólaárið 48.700 kr.
 Aukahljóðfæri hálft nám, kr. fyrir skólaárið 32.000 kr.
 Tónsmíðar, hljóðupptökunám, kr. fyrir skólaárið 20.000 kr.
 Fjölskylduafsláttur, annar nemandi* 40%
 Fjölskylduafsláttur, þriðji nemandi* 40%
 Fjölskylduafsláttur, fjórði nemandi* 40%
*Fjölskylduafsláttur miðast við nemendur sem koma frá sama heimili

Grunnskóli

 Máltíðir Gjald
 Skólamáltíðir, hluti foreldra af innkaupaverði 40%
*Gjaldfrjálst er fyrir börn umfram 2 og að þau komi frá sama heimili.

Menningarmál

 Bókasafn  Gjald
 Bókasafnsskírteini/árskort fyrir 18 ára og eldri* 2.150 kr.
 Sektir á dag 20 kr.
 Útprentun pr.blað 20 kr.
*Frítt skírteini fyrir alla íbúa og starfsmenn sveitarfélagsins

 

 Byggðasafnið á Garðskaga  Gjald
 Hópar tíu manns eða fleiri 750 kr.

 

 Samkomuhúsið í Sandgerði  Gjald
 Almennir dansleikir 174.000 kr.
 Árshátíðir 110.000 kr.
 Skemmtikvöld, tónleikar og leiksýningar með aðgangseyri m/vsk 78.500 kr.
 Lokuð hóf, brúðkaup, afmælisveislur 78.500 kr.
 Kaffisamsæti, fermingar, útskriftir 66.000 kr.
 Erfidrykkjur m/vsk 50.000 kr
 Fundir og ráðstefnur m/vsk 66.000 kr.
 Menningarviðburðir á aðgangseyrir m/vsk 50.000 kr.

 

 Miðgarður Gerðaskóla  Gjald
 Skemmtikvöld, tónleikar og leiksýningar með aðgangseyri m/vsk 108.000 kr.
 Kaffisamsæti, fermingar, útskriftir 66.000 kr.
 Erfidrykkjur m/vsk 50.000 kr.
 Fundir og ráðstefnur m/vsk 66.000 kr.
 Menningarviðburðir á aðgangseyrir m/vsk 50.000 kr.

 

 Elding Gjald
 Leiga á sal* 8.000 kr.
*Útleiga er háð starfsemi hverju sinni.
 Auðarstofa Gjald
 Leiga á sal* 27.000 kr.
*Útleiga er háð starfsemi hverju sinni.

Æskulýðs- og íþróttamál

 Sundlaug* Gjald
 1 skipti fullorðnir 1.100 kr.
 10 skipta kort fullorðnir 5.700 kr.
 30 skipta kort fullorðnir 16.000 kr.
 Árskort fullorðnir 37.500 kr.
 1 skipti börn 6 til 18 ára 450 kr.
 10 skipta kort börn 2.600 kr.
 30 skipta kort börn 7.500 kr
 Árskort börn 6 til 18 ára 18.500 kr.
 Ellilífeyrisþegar og öryrkjar utan Suðurnesjabæjar 500 kr.
 Kortagjald fyrir útgefin aðgangskort  1.200 kr.
 Leiga á sundfatnaði
 Sundföt, fullorðnir 650 kr.
 Handklæði, fullorðnir 650 kr
 Sundföt, börn 400 kr.
 Handklæði, börn 400 kr.
 Aðgangur, sundföt og handklæði 2.000 kr.
*Frítt í sundlaug fyrir alla íbúa og starfsmenn sveitarfélagsins
 Þreksalur Gjald
 Stakir tímar 2.000 kr.
 Ellilífeyrisþegar og öryrkjar í Suðurnesjabæ Frítt
 Ellilífeyrisþegar og öryrkjar utan Suðurnesjabæjar 1.200 kr.
 Kort
 15 tíma kort  15.000 kr.
 Vikukort  8.000 kr.
 1 mánuður 16.500 kr.
 3 mánuðir 33.000 kr.
 6 mánuðir 44.000 kr
 Árskort 73.000 kr.
 Verð með afslætti
Börn að 18 ára aldri:
 Árskort 43.000 kr.
 6 mánaða kort 26.000 kr.
 3 mánaða kort 19.500 kr
 1 mánaða kort

9.000 kr.

 Afsláttur af kortum í þreksal
 Skólafólk 10%
 Hjón ef kort eru keypt saman 25%
 Ljósabekkir
 10 skipti kl. 07:00 - 14:00 8.500 kr
 Stakir tímar kl. 07:00 - 14:00 1.500 kr
 10 skipti kl. 14:00 - 21:00 10.000 kr
 Stakir tímar kl. 14:00 - 21:00 1.700 kr
 Leiga á sölum í Sandgerði og Garði Gjald
 Stóri salur, tímabilið september til maí klukkustund 9.600 kr.
 Stóri salur, tímabilið júní til ágúst - klukkustund 6.500 kr.
 Afmæli barna - 1 1/2 klst 9.300 kr.
 Hópsalur í Sandgerði - pr. klst. 4.500 kr.
 Litli salur í Sandgerði - pr. klst. 3.000 kr.
 Hópsalur uppi - Garður - 1 klst. 4.500 kr.
 Hópsalur niðri - Garður - 1 klst. 3.000 kr.

 

Umhverfismál 

Garðsláttur  2024
Garðsláttur fyrir elli- og örorkulífeyrisþega

3.300 kr.

 

Styrkir, afslættir og skilgreiningar með gjaldskrá 2024

Frístundastyrkur: Börn og unglingar, 0-18 ára, með lögheimil í Suðurnesjabæ eiga rétt á frístundastyrk að upphæð kr. 46.500 kr. þar sem eldri aldursmörk miðast við fæðingarár.

Heimgreiðslur:  Heimgreiðslur eru kr. 100.000 fyrir hvern mánuð. Fyrsta greiðsla er að loknum réttindum til fæðingarorlofs, eða frá þeim tíma sem sótt er um heimgreiðslur. Síðasta greiðsla er greidd þann mánuð sem barn verður tveggja ára, eða þar til barni er boðin innganga í leikskóla eða hefur hafið vistun hjá dagforeldri. Heimgreiðslur eru ekki greiddar eftir að barni hefur verið boðin innganga í leikskóla eða hefur hafið vistun hjá dagforeldri.

Dagvistun hjá dagforeldri: Að 18 mánaðar aldri eru kr.80.000 niðurgreiðsla á mánuði miðað við átta tíma vistun. Hlutfallsleg niðurgreiðsla fyrir skemmri vistun og kr. 96.000 fyrir *afsláttarþega m.v. fulla vistun. Frá 18 mánaðar aldri er kr.112.000 niðurgreiðsla á mánuði m.v. átta tíma vistun.

   Niðurgreiðsla
Niðurgreiðsla afsláttarþegar *
8 stundir 80.000 96.000
7 stundir 70.000 84.000
6 stundir 60.000 72.000
5 stundir 50.000 60.000
4 stundir 40.000 48.000

Skólamatur: Suðurnesjabær greiðir máltíðir nemenda niður um 60% á móti foreldrum. Gjaldfrjálst er fyrir börn umfram 2.

Ferðastyrkir vegna framhaldsmenntunar: Nemar sem eiga lögheimili í Suðurnesjabæ og stunda framhaldsnám eiga rétt á ferðastyrk kr. 30.000 fyrir hverja námsönn, miðað við fullt nám. Skilyrði fyrir styrknum er að stundað sé lánshæft nám í dag- eða fjarnámi og ekki sé kostur að stunda námið á Suðurnesjum. Sækja skal um styrk fyrir haustönn eigi síðar en síðasta virka dag desembermánaðar og vorönn fyrir síðasta virka dag maí mánaðar. Skilyrði fyrir greiðslu er að námsmaður sýni fram á að námsframvindu, þ.e. unnar einingar á önn.

Fasteignaskattur: Einstaklingar 67 ára og eldri fá afslátt af fasteignaskatti frá og með næstu áramótum sem þeim aldri er náð.

Afsláttarþegar:

  • Námsmaður: Er sá sem er í fullu námi eins og það er skilgreint í kennsluskrá viðkomandi skóla. Framvísa þarf staðfestingu um námsvist eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá.
  • Öryrki: Er sá sem er á aldrinum 18-67 ára og hefur fengið samþykkt örorkumat hjá Tryggingastofnun ríkisins. Framvísa þarf skírteini TR.
  • Ellilífeyrisþegi: Sá sem uppfyllir skilyrði um lífeyristöku og fær greiddar lífeyrisgreiðslur.
  • Einstætt foreldri: Er foreldri sem býr eitt með barni/börnum sínum og er ekki í hjúskap. Skila þarf inn staðfestingu um hjúskaparstöðu og búsetuvottorði.
Fasteignagjöld og útsvar 

Útsvarsprósenta í Suðurnesjabæ er 14.97%

 Fasteignagjöld 2023 Gjald
 Fasteignaskattur A, hlutfall af fasteignamati húss og lóðar 0,28%
 Fasteignaskattur B, hlutfall af fasteignamati húss og lóðar 1,32%
 Fasteignaskattur C, hlutfall af fasteignamati húss og lóðar 1,65%
 Fráveitugjald, íbúðir, hlutfall af fasteignamati húss og lóðar 0,12%
 Fráveitugjald, atvinnuhúsnæði, hlutfall af fasteignamati húss og lóða 0,12%
 Vatnsgjald, hlutfall af fasteignamati húss og lóðar 0,138%
 Lóðarleiga, hlutfall af fasteignamati lóðar 1,50%
 Aukavatnsgjald skv. mæli kr pr/ m³ 24,9

Gjalddagar fasteignagjalda eru alls 10, frá 1. febrúar til og með 1. nóvember. Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga.

Afsláttur af fasteignaskatti

Elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Suðurnesjabæ er veittur afsláttur af fasteignaskatti. Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í sveitarfélaginu sem búa í eigin íbúð og eru 67 ára eða eldri eða hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir 1. janúar 2024. Afsláttur nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi býr í.

Veittur er afsláttur af fasteignaskatti miðað við heildartekjur viðkomandi, eftir reglum um afslætti og viðmiðunartekjur.

Þeir sem eru á tekjubili milli neðangreindra fjárhæða tekna, fá hlutfallslegan afslátt miðað við viðmiðunartekjur:

Einstaklingar með tekjur allt að:  
5.212.991 kr. 100% afsláttur af fasteignaskatti
6.993.037 kr. 0% afsláttur af fasteignaskatti
Hjón með tekjur allt að:  
8.264.498 kr. 100% afsláttur af fasteignaskatti
11.125.286.kr. 0% afsláttur af fasteignaskatti
 

Gjaldskrá Sandgerðishafnar 2024

1. grein: Almenn ákvæði.

Gjaldskrá Sandgerðishafnar 2024

1. grein: Almenn ákvæði.

1.1 Um lagaheimild og tilgang
Gjaldskrá þessi fyrir Sandgerðishöfn er sett skv. heimild í 17. grein hafnalaga nr. 61/2003. Gjaldskráin á að vera við það miðuð að Sandgerðishöfn geti haft nægar tekjur til þess að standa undir rekstri hafnarinnar eins og lýst er í 5. tölulið 3. gr. hafnalaga.

1.2 Um stærðarviðmiðun

Við ákvörðun hafnagjalda samkvæmt stærð skipa skal miða við búttótonnatölu skipa samkvæmt alþjóðlegu mælibréfi, sem gefið er út eftir ákvæðum alþjóðasamþykktarinnar um mælingu skipa frá 1969 og lögum um skipamælingar nr. 50/1970.  Af öllum skipum skal greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs ef þau koma inn á athafnasvæði hafnarinnar og njóta þjónustu þar.

2. grein: Skipagjöld

2.1 Lestargjöld

Af öllum skipum skal greiða lestargjald kr. 20,60 pr. br. tonn, en þó ekki af fiskiskipum stærri en 100 br. tonn oftar en tvisvar í mánuði.

2.2 Bryggjugjöld

Af öllum skipum sem leggjast að bryggju skal greiða kr. 11,00 pr. br. tonn pr. dag, þ.e. fyrir hvern byrjaðan dag sem skipið er í höfn.

Fiskiskip greiða þetta gjald ekki oftar en 26 daga í mánuði.

Gjald fyrir legu við flotbryggju er kr. 690 á dag,- eða fast gjald kr. 17.610 á mánuði.

Gjald fyrir legu við flotbryggju í einkaeign er kr. 515 á dag, eða fast gjald kr. 12.930 á mánuði.  Skipagjöld eru innifalin í flotbryggjugjaldi.  Skip sem liggja í höfn og eru ekki í rekstri greiða fullt bryggjugjald fyrir hvern legudag.

Skip sem legið hefur lengur en einn mánuð í höfn er skip sem ekki telst vera í rekstri.

3. grein: Vörugjöld.

3.1 Almenn ákvæði

Vörugjald skal greiða af öllum vörum sem losaðar eru úr skipi á land eða lestaðar eru í skip. Sama gildir um vörur sem fluttar eru milli skipa innan marka hafnarinnar, þó með þeim undantekningum er síðar getur. Fyrir vörur sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til annarrar hafnar, skal aðeins greitt vörugjald ef vörurnar eru losaðar úr skipi og fluttar landleiðina til skráðs áfangastaðar. Undanþegnar vörugjaldi eru vörur sem látnar eru á land um stundarsakir vegna þess að þær eru fyrir öðrum vörum sem losa þarf og/eða vörur sem þarf að losa úr skipi um stundarsakir vegna viðgerða á skipi. Hér er um að ræða vörur sem fara aftur um borð í skip.

3.2 Undanþágur

Eftirfarandi vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi:

Umbúðir, s.s. fiskikör, tómir gámar o.fl. sem eru endursendir.  Olía, vistir og aðrar nauðsynjar

skipa til eigin notkunar. Almennar póstsendingar og farangur ferðamanna. Sorp og annar úrgangur sem fluttur er til eyðingar.


3.3 Um útreikning á vörugjaldi

Vörugjald skal reikna eftir þyngd vöru, með umbúðum og af hverri sendingu sérstaklega. Fara skal eftir farmskrá skips við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða útgerð skips er skylt að láta Sandgerðishöfn í té afrit af farmskrá. Sé engri farmskrá til að dreifa skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn sem lestað hefur verið eða losað úr skipi hans.  Þyki yfirmanni hafnarinnar ástæða til getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt sem hann telur réttast.  Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir farmeigandi kostnaðinn.  Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðaðar skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund sem er í hæsta gjaldflokki.  Sjá nánar grein 5.1 í gjaldskrá þessari um framkvæmd á innheimtu vörugjalda og ábyrgð útgerðar flutningaskipa.  Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist eins og þar segir.  Vörugjald af sjávarafla reiknast af verðmæti (sjá nánar útskýringar í 5. fl., lið 3.4 hér í vörugjaldskránni).  Lágmarksgjald í öllum flokkum vörugjalds er kr. 440 fyrir hvert tonn.

3.4 Vörugjaldskrá

1. fl.:  Gjald kr. 455 pr. tonn.

                Dýrafóður s.s. hakkaður og frystur fiskúrgangur.

2. fl.:  Gjald kr. 630 pr. tonn.

Bensín, brennsluolíur, kol, laust salt, vikur, kísilgúr, þörungamjöl, sement, áburður og úrgangur sem fluttur er til endurvinnslu.

3. fl.:  Gjald kr. 825 pr. tonn.

Lýsi og fiskimjöl, þungavarningur, svo sem sekkjarvörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar og byggingarframkvæmda, pökkuð og niðursoðin matvæli, drykkjarvörur og ávextir.

4. fl.:  Gjald kr. 2.285 pr. tonn.

                Aðrar vörur sem ekki eru tilgreindar í 1.-3. fl.

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt.  Vörugjald greiðist ekki af bifreiðum ferðamanna, enda ferðast eigendur með sama skipi.

5. fl.:  Gjald 1,60% af aflaverðmæti.

Sjávarafli lagður á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings, þ.m.t. fiskur og seiði úr eldiskvíum.  Gjaldið reiknast af heildarverðmæti aflans.  Gjald af frysstum afla frystitogara og eldisfiski reiknast af helmingi heildarverðmætis.  Gjald af saltfiski sem landað er, reiknast miðað við tvöfalda þyngd.
Gjald af sjávarafla sem fluttur er erlendis með gámum og seldur þar, reiknast af söluverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda Sandgerðishöfn skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t.d. afrit af sundurliðaðri aflaskýrslu til Fiskistofu Íslands eða skv. samkomulagi.Aflagjald reiknast að lágmarki miðað við útgefið fiskverð Verðlagsstofu skiptaverðs eins og það er á þeim tíma sem afla er landað. Þetta á við hvort sem um er að ræða óskylda eða skylda viðskiptaaðila sbr. 3. mgr. 9. gr. laga nr. 13/1998 um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna.

Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans innheimtir gjaldið hjá

seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann vanræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mánaðarlega.

4. grein: Þjónustugjöld

4.1 Gjöld vegna þjónustu við komur og brottfarir skipa

Flutningur hafnsögumanns, fast gjald er kr. 36.850,-.
Fyrir leiðsögu frá ytri höfn að bryggju er fast gjald kr. 10.400,-

Að auki greiðast kr. 8,50 fyrir hvert br. tonn.

Fyrir leiðsögn frá höfn til ytri hafnar og flutning hafnsögumanns til baka greiðist sama gjald.  Vegna þjónustu dráttarbáts er gjaldtaka samkvæmt taxta þess aðila sem á dráttarbátinn.  Þegar dráttarbátur flytur hafnsögumann og aðstoðar einnig skipið, fellur fast gjald fyrir flutning hafnsögumanns niður.

Festargjald fyrir hverja afgreiðslu pr. mann í dagvinnu kr. 14.010.

Festargjald fyrir hverja afgreiðslu pr. mann í yfirvinnu kr. 21.500.

Sömu gjöld ber að greiða hlutfallslega fyrir hvern mann sem bætist við vegna landfesta.

4.2 Farþegagjald

Farþegagjald er innheimt við komu og brottför farþega með skipum um Sandgerðishöfn.

Fyrir hvern farþega eldri en 12 ára með skipi greiðist kr. 145.

Fyrir hvern farþega 12 ára og yngri með skipi greiðist kr. 145.

4.3 Gjöld fyrir hafnarvernd/öryggisgæslu

Með vísan til 10. gr. laga um siglingavernd nr. 50/2004 um gjaldtöku.

Öryggisgjald: Fast gjald fyrir hverja komu skips kr. 61.350.

Hafnarvernd/öryggisgæsla:

Fast gjald pr. klst. í dagvinnu kr. 8.085 fyrir hvern öryggisvörð.

Fast gjald pr. klst. í yfirvinnu kr. 9.985 fyrir hvern öryggisvörð.

4.4 Gjöld fyrir vatn, raforku og aðstöðu fyrir eldsneytisafgreiðslu
Kalt vatn pr. m3 kr. 400.

Heitt vatn pr. m3 kr. 790.

Kalt vatn til minni báta, 10 br. tonn kr. 385 pr. löndun.

Fyrir hverja kwst. raforku kr. 24,00.
Lágmark fyrir skip yfir 100 br. tonn er 220 kwst.
Fast tengigjald í dagvinnu kr. 4.310.
Fast tengigjald í yfirvinnu kr. 8.700.
Gjald fyrir aðstöðu vegna eldsneytisafgreiðslu er kr/pr. ár 236.635

4.5 Gjöld fyrir notkun löndunarkrana

Kranagjald, fast gjald pr. löndun allt að 2 tonn kr. 1.235.
Kranagjald fyrir hvert byrjað tonn umfram 2 tonn kr. 415.
Skilagjald lykla löndunarkrana kr. 4.115.

4.6 Gjöld fyrir vigtun, skráningu sjávarafla og þjónustu í yfirvinnu
Almenn vigtun kr. 310 pr.tonn .
Skráningargjald fyrir skráningu í Gafl kr. 295 pr. tonn.
Lægsta gjald fyrir vigtun sjávarafla kr. 1.360 pr. vigtun.
Lægsta gjald fyrir vigtun vöru/tækja kr. 1.905 pr. vigtun.
Vigtar- og skráningargjald Fiskmarkað kr. 295 pr. tonn.
Fyrir vigtun sjávarafla á tímabilinu frá kl. 17:00 til kl. 21:00 og kl. 06:00 til kl. 08:00 á virkum dögum
greiðist sérstakt yfirvinnugjald sem er kr. 8.700 pr. löndun.
Fyrir vigtun sjávarafla í yfirvinnu utan þess tíma sem að framan greinir, greiðir viðskiptavinur það
kostnaðarhlutfall sem höfnin verður að standa skil á vegna launasamninga. Ef fleiri en einn aðili fær
þjónustu á sama tíma í yfirvinnu, skiptist kostnaður á milli aðila.

Sérstakt yfirvinnuútkall er að lágmarki 4 klst á kr. 8.700 pr. klst.

4.7 Gjöld fyrir sorphirðu og sorpeyðingu

Skip minni en 10 br. tonn kr. 1.500 pr. mán.

Skip 10 – 100 br. tonn kr.  5.100 pr. mán.

Skip 100 – 300 br. tonn kr. 6.800 pr. mán.

Skip 300 – 600 br. tonn kr. 7.150 pr. skipti.

Framangreind gjöld eru fyrir venjulega sorplosun og -eyðingu.  Höfnin getur útvegað gáma sérstaklega vegna losunar á miklum úrgangi s.s. vegna viðgerða á skipum o.þ.h.

Fyrir móttöku og eyðingu á vírum, netum og öðrum veiðarfæraúrgangi kr. 80 pr. kg.

4.8 Lóðagjöld, geymslugjöld og gjald fyrir notkun bátarennu

Geymsla hvers kyns muna eða tækja er háð leyfi hafnaryfirvalda.  Gjald fyrir geymslu á ófrágengnum svæðum hafnarinnar er kr. 550 pr. m3 pr. mán, eða samkvæmt samkomulagi.

Geymsla gáma á opnum svæðum er kr. 7.050 pr. mánuð.

Geymsla á veiðarfærum og búnaði er frí í 5 daga að fengnu leyfi, en eftir þann tíma reiknast geymslugjald kr. 3.380 pr. dag.

Uppistöðugjald báta undir 20 br. tonn á hafnarsvæðinu er kr. 900 pr. dag, en að fjórum vikum liðnum tvöfaldast gjaldið.

5. grein: Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda

5.1 Um framkvæmd innheimtu og ábyrgð útgerðar flutningaskipa

Innheimta allra hafnargjalda er framkvæmd af innheimtudeild Suðurnejsabæjar og gjöldin greidd til
skrifstofu bæjarins. Ef gjöldin eru ekki greidd á réttum gjalddögum er heimilt að reikna hæstu lögleyfðu dráttarvexti á skuldina skv. 3. kafla laga nr. 38/2001.
Nemi viðskipti einstakra viðskiptavina við Sandgerðishöfn meira en 25 millj. kr. á almanaksári, er heimilt að veita afslátt á gjöldum næsta almanaksárs sem nema 7,5% af heildarviðskiptum.
Útgerð og eigandi flutningaskips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til Sandgerðishafnar vegna viðkomu skipsins. Skipstjóra er skylt við komu til hafnar að gefa hafnaryfirvöldum allar upplýsingar um skipið í samræmi við ákvæði 5. mgr. 33. gr. reglugerðar nr. 326/2004 um hafnamál og afhenda Sandgerðishöfn þjóðernis- og skrásetningarskírteini.
Með vísan til 3. greinar í þessari gjaldskrá greiðist vörugjald af öllum vörum sem eru losaðar eða lestaðar í/úr flutningaskipi innan marka hafnarinnar. Vörugjaldið skuldfærist á útgerð skips áður en skipið hefur siglingu að nýju nema um annað sé sérstaklega samið. Vörugjald er á ábyrgð farmflytjanda og er afhending vöru án greiðslu vörugjalds á hans ábyrgð. Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað greiðir sá vörugjaldið sem losar vöruna úr sínu skipi.

5.2 Um tryggingar fyrir greiðslu vörugjalda

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má ávallt tryggja með aðför að undangengnum dómi. Skipagjöldin eru tryggð með lögveði í viðkomandi skipi eða vátryggingarfé. Gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum sbr. ákvæði 2. mgr. 21. gr. hafnalaga nr. 61/2003.  Sandgerðishöfn er heimilt að krefjast frekari trygginga fyrir greiðslu áfallinna gjalda ef ástæða þykir til.

5.3 Um innheimtu virðisaukaskatts

Öll gjöld í gjaldskrá þessari eru án virðisaukaskatts.  Sandgerðishöfn er skylt að innheimta virðisaukaskatt af öllum gjöldum í gjaldskrá þessari, sbr. 3. tölulið 3. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.

6. grein: Gildistaka

6.1 Samþykkt gjaldskrár

Gjaldskrá þessi fyrir Sandgerðishöfn er gerð skv. hafnalögum nr. 61/2003 og reglugerð um hafnamál nr. 326/2004.  Gjaldskráin var samþykkt af hafnarráði Sandgerðishafnar þann 14. nóvember 2023 og staðfest af bæjarstjórn Suðurnesjabæjar þann 7. desember 2023, til að öðlast gildi þann 1. janúar 2024 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.  Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Sandgerðishöfn sem gilti frá og með 1. janúar 2023.

Suðurnesjabæ 7. desember 2024

Magnús Stefánsson hafnarstjóri

 
Gjaldskráin gildir frá 1. janúar 2024
 
Gjaldskrá Suðurnesjabæjar 2023
Þjónustugjaldskrá Suðurnesjabæjar árið 2022

Þjónustugjaldskrá Suðurnesjabæjar árið 2021

Þjónustugjaldskrá Suðurnesjabæjar árið 2020

 

Getum við bætt efni síðunnar?