Fara í efni

Laus störf

Laus störf í Gerðaskóla
 

Gerðaskóli auglýsir eftir starfi þroskaþjálfa eða sérkennara. Leitað er að þroskaþjálfa/sérkennara sem er metnaðarfullur, góður í mannlegum samskiptum, er sveigjanlegur og tilbúinn að leita nýrra leiða í skólastarfi.

Umsóknarfrestur er til 5.janúar og skulu umsóknir berast á netfangið eva@gerdaskoli.is

Nánari upplýsingar veitir Eva Björk Sveinsdóttir skólastjóri í síma 425 3050

Í Gerðaskóla eru rúmlega 250 nemendur. Við skólann starfa áhugasamir og metnaðarfullir starfsmenn.

Gildi skólans eru virðing, ábyrgð, árangur, ánægja.

Í Gerðaskóla leggjum við áherslu á að skapa námsumhverfi þar sem allir eru virkir, öllum líður vel og allir læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.

 

 29.12.2020

Vilt þú móta framtíðina með okkur?
 

Verkefnastjóri  snemmtæk íhlutun

Suðurnesjabær auglýsir eftir verkefnastjóra á fjölskyldusvið í 50% starfshlutfall til að sinna snemmtækri íhlutun. Suðurnesjabær er framsækið sveitarfélag sem hefur það að leiðarljósi að veita framúrskarandi þjónustu á sviði velferðarmála. Fjölskyldusvið er samþætt þjónustueining og til þess heyrir félags-, frístunda- og fræðsluþjónusta. Lögð er áhersla á að sérfræðingar fjölskyldusviðs vinni í teymum, þvert á stofnanir og beri ábyrgð á þjónustunni í sameiningu. Í Suðurnesjabæ búa um 3650 íbúar.

Verkefnastjóri

 • Þróun og innleiðing verkefnisins „við saman“
 • Ráðgjöf og þverfagleg teymisvinna í leik- og grunnskólum
 • Ráðgjöf og fræðsla til foreldra
 • Styðja við og þróa snemmtæka íhlutun í samstarfi við aðra sérfræðinga fjölskyldusviðs
 • Viðvera í leik- og grunnskólum sveitarfélagsins.
 • Vinnur að samþættingu þjónustustofnana, kerfa, nærumhverfis og fjölskyldunnar.
 • Vinnur þvert á deildir innan Fjölskyldusviðs. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Starfsréttindi í félagsráðgjöf, sálfræði og/eða sambærileg menntun.
 • Hafa góða sköpunargáfu, frumkvæði og geta unnið út frá lausnarmiðaðri nálgun.
 • Þekking og reynsla í vinnslu og meðferð mála með einstaklinga og fjölskyldur.
 • Góð samskiptahæfni, þjálfun í viðtalstækni og áhugi á teymisvinnu.
 • Færni í skriflegri framsetningu gagna
 • Frumkvæði, ábyrgð, sjálfstæði í vinnubrögðum og færni í mannlegum samskiptum.
 • Hreint sakavottorð. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2021

Með umsókn skal fylgja skrá yfir menntun og starfsferil, afrit af leyfisbréfi, kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið og upplýsingar um umsagnaraðila.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Björk Sigurðardóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs, gudrun@sudurnesjabaer.is 

Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á netfangið afgreidsla@sudurnesjabaer.is

 

 

 

 
Getum við bætt efni síðunnar?