Fara í efni

Laus störf hjá Suðurnesjabæ

Velkomin á ráðningarvef Suðurnesjabæjar

Hjá Suðurnesjabæ starfa um 400 starfsmenn í fjölbreyttum störfum. Sveitarfélagið býður upp á gott, heilsusamlegt og fjölskylduvænt starfsumhverfi þar sem áhersla er að allir fái að njóta sín í starfi. Áhersla er á góð samskipti og jákvæðan starfsanda  á starfsstöðvum sveitarfélagsins.

Meðferð starfsumsókna hjá Suðurnesjabæ

 • Öll störf hjá Suðurnesjabæ eru auglýst nema um sé að ræða tímabundin afleysingarstörf til skemmri tíma en 12 mánaða.
 • Allar umsóknir um störf hjá Suðurnesjabæ fara í gegnum ráðningarvef sveitarfélagsins.
 • Umsækjendur fá staðfestingu á móttöku umsóknar í tölvupósti
 • Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar búið er að ráða í starfið. Umsóknarferlið tekur að jafnaði 4-8 vikur frá því að laust starf er auglýst.
 • Umsóknir eru gildar í 6 mánuði og geymdar samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr 77/2014.
 • Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir um störf sem trúnaðarmál. Mannauðsstjóri ásamt stjórnenda þess sviðs sem starfið tilheyrir hafa aðgang að þeim umsóknum sem berast um störf hjá sveitarfélaginu.

Hér fyrir neðan eru að finna upplýsingar um laus störf hjá sveitarfélaginu á hverjum tíma.

Ef þú lendir í vandræðum með að sækja um starf hjá sveitarfélaginu vinsamlegast sendu póst á mannaudur@sudurnesjabaer.is

Velferðarsvið
Starfsheiti
Umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur frá:
01.08.2023
Umsóknarfrestur til:
31.05.2025
Tengiliður:
mannaudur@sudurnesjabaer.is

Við hjá Suðurnesjabæ leitum reglulega að starfsfólki í fjölbreytt störf hjá sveitarfélaginu en hér getur þú lagt inn umsókn í tímabundið afleysingastarf sem tengist málefnum fatlaðra.

 

Hér er einungis um að ræða afleysingastörf sem ekki er ætlað að standa lengur en til 12 mánaða samfellt, s.s. vegna orlofs, veikinda, barnburðarleyfis eða námsleyfis.

 

Vinsamlegast taktu fram ef þú ert að leita að ákveðnu starfshlutfalli eða hvort þú hafir áhuga á  tímavinnu í umsóknarforminu. Tímabundin afleysingastörf eru ekki alltaf auglýst og þá leita stjórnendur eða mannauðsstjóri í umsóknargrunninum vegna afleysingarstarfa. Umsóknir hér eru aðeins skoðaðar í tímabundin afleysingastörf og koma ekki til greina við úrvinnslu á störfum sem eru auglýst sérstaklega. Því hvetjum við þig til að fylgjast vel með öllum auglýstum störfum á vef Suðurnesjabæjar og sækja sérstaklega um ef ákveðið starf vekur áhuga.

 

Umsókn þín um afleysingarstarf er virk í sex mánuði og verður óvirk eftir þann tíma. Hægt er að óska eftir að umsókn verði óvirkjuð innan þess tíma með því að senda póst á mannaudur@sudurnesjabaer.is Umsóknum um tímabundin afleysingastörf er ekki svarað sérstaklega, en farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

 

Í samræmi við lög um þjóðskjalasafn er umsóknum, fylgigögnum með umsóknum eða upplýsingum um umsækjendur í kerfum Suðurnesjabæjar ekki eytt.

 


Umsóknarfrestur frá:
14.06.2024
Umsóknarfrestur til:
30.06.2024
Tengiliður:
Steinunn Anna Helgadóttir

Suðurnesjabær leitar að metnaðarfullum og duglegum einstaklingi í framtíðarstarf í dagdvöl aldraðra.. Um er að ræða 100% stöðugildi í dagvinnu.

 

Markmiðið með þjónustunni er að styðja aldraða einstaklinga til þess að geta búið á eigin heimilum sem lengst og rjúfa félagslega einangrun. Ásamt því að viðhalda og örva einstaklinga til betri andlegrar, líkamlegrar og félagslegrar heilsu. Starfsfólk leitast við að veita öryggi og sinna þörfum hvers og eins.

 

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Þjálfun þjónustuþega til að stuðla að auknu sjálfstæði þeirra
 • Aðhlynning og umönnun svo sem böðun og eftirlit með heilsufari
 • Aðstoða þjónustuþega við hreyfingu innandyra sem og utan
 • Aðstoð við félagsstarf og tómstundariðju
 • Aðstoð við heimilishald svo sem þvott, þrif og matseld
 • Þátttaka í skipulagi og undirbúningi starfsins

Menntunar- og hæfniskröfur

 

 • Sjúkraliðanám eða sambærilegt nám sem nýtist í starfi kostur
 • Þekking á málefnum aldraðra og haldgóð starfsreynsla sem nýtist í starfi
 • Hafa gaman að því að starfa með öldruðum
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Sveigjanleiki og þjónustulund
 • Frumkvæði í starfi og jákvæðni
 • Góð íslenskukunnátta í töluðu og rituðu máli skilyrði

Laun eru greidd samkvæmt gildandi kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. 

 

Suðurnesjabær er eitt fjögurra sveitarfélaga á Suðurnesjum og eru íbúar rúmlega 4.000 talsins. Suðurnesjabær er heilsueflandi samfélag og samanstendur af íbúakjörnunum Garði og Sandgerði. Sveitarfélagið er ört stækkandi en mikil uppbygging er framundan hjá sveitarfélaginu, fjölgun íbúa og spennandi tækifæri til framtíðar á svæðinu. Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu sveitarfélagsins. Sveitarfélagið leggur áherslu á að ráða til starfa fólk sem getur veitt bestu þjónustu sem völ er á af þekkingu, ábyrgð og metnaði.

 

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2024. Áhugasamir einstaklingar sem uppfylla hæfniskröfur eru hvattir til að sækja um. Umsókn óskast fyllt út á www.sudurnejsabaer.is og skal fylgja starfsferilsskrá ásamt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Steinunn Anna Helgadóttir, forstöðumaður dagdvalar steinunn@sudurnesjabaer.is í síma 425-3192

 

Mennta- og tómstundasvið
Starfsheiti
Umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur frá:
31.05.2024
Umsóknarfrestur til:
09.07.2024
Tengiliður:
Halldór Lárusson

Suðurnesjabær óskar eftir að ráða tónlistarkennara í Tónlistarskóla Sandgerðis. Við leitum að skapandi og drífandi einstaklingi sem elskar tónlist , um er að ræða 70% starf í gítarkennslu.

 

Tónlistarskóli Sandgerðis er metnaðarfullur skóli með reynslumiklum, samhentum og dýnamískum kennurum. Mikil áhersla er lögð á hljómsveitarstarf, kórastarf og samleik. Lögð er rík áhersla á samstarf tónlistarskólans og grunnskólans.

 

Menntunar- og hæfniskröfur

• Tónlistarmenntun, tónlistarkennaramenntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi.

• Færni til að kenna rytmískt nám sem og klassískt nám á neðri stigum.

• Færni til að sinna meðleik og leiða samspil

• Góð færni í mannlegum samskiptum og samvinnu, jafnt með börnum og fullorðnum.

• Góð íslenskukunnátta

• Áhugi og metnaður fyrir samstarfi innan skólans og við grunnskóla

• Mikill kostur er að viðkomandi sé virk tónlistarmanneskja í íslensku tónlistarlífi

• Kostur er að viðkomandi hafi lágmarks þekkingu og reynslu af hljóðupptökum og helstu upptökuforritum

 

Gerð er krafa um hreint sakavottorð við ráðningu.

 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

 

Suðurnesjabær er eitt fjögurra sveitarfélaga á Suðurnesjum og eru íbúar rúmlega 4.000 talsins. Suðurnesjabær er heilsueflandi samfélag og samanstendur af íbúakjörnunum Garði og Sandgerði. Sveitarfélagið er ört stækkandi en mikil uppbygging er framundan hjá sveitarfélaginu, fjölgun íbúa og spennandi tækifæri til framtíðar á svæðinu. Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu sveitarfélagsins.

 

Umsóknarfrestur er til og með 9.júlí en ráðið er í stöðuna frá 1.ágúst næstkomandi.

 

Umsókn óskast fyllt út á heimasíðu sveitarfélagsins www.sudurnejsabaer.is og henni skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf ásamt kynningarbréf.

Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Halldór Lárusson, skólastjóri í Tónlistarskólanum í Sandgerði í tölvupósti á halldor@tonosand.is

 

 

Getum við bætt efni síðunnar?