Fara í efni

Bæjarstjórn

49. fundur 05. október 2022 kl. 17:30 - 19:20 í Ráðhúsinu í Garði
Nefndarmenn
  • Einar Jón Pálsson forseti
  • Magnús Sigfús Magnússon aðalmaður
  • Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir aðalmaður
  • Anton Kristinn Guðmundsson fyrsti varaforseti
  • Úrsúla María Guðjónsdóttir aðalmaður
  • Jónína Magnúsdóttir annar varaforseti
  • Laufey Erlendsdóttir aðalmaður
  • Sigursveinn Bjarni Jónsson aðalmaður
  • Elín Frímannsdóttir aðalmaður
  • Magnús Stefánsson bæjarstjóri
Fundargerð ritaði: Bergný Jóna Sævarsdóttir sviðsstjóri stjórnsýslusviðs
Dagskrá
Áður en gengið var til dagskrár var eftirfarandi bókun samþykkt samhljóða:

Bæjarstjórn Suðurnesjabæjar óskar Gerðaskóla til hamingju með 150 ára afmæli skólans 7. október nk. og óskar nemendum og starfsfólki skólans velfarnaðar.

1.Siðareglur kjörinna fulltrúa í Suðurnesjabæ

2205093

Önnur umræða.
Til máls tók: EJP

Afgreiðsla:

Siðareglur kjörinna fulltrúa Suðurnesjabæjar samþykktar samhljóða eftir síðari umræðu í bæjarstjórn.

2.Gerðatún Efra - Reitur við Melbraut, Heiðarbraut og Valbraut - Tillaga að deiliskipulagi

2202043

Á 38. fundi framkvæmda- og skipulagsráðs var tillaga að deiliskipulagi vegna Gerðatún Efra tekið fyrir og leggur ráðið til að tekið sé tillit til fram kominna athugasemda og að málsaðilar geri breytingu á deiliskipulagstillögunni þannig að húsin verði einungis á einni hæð og íbúðum fækkað.
Laufey Erlendsdóttir benti á mögulegt vanhæfi sitt í málinu. Samþykkt samhljóða að fallast á vanhæfi Laufeyjar Erlendsdóttur sem vék af fundi við afgreiðslu málsins.

Til máls tóku: LE, EJP, ÚMG og JM.

Afgreiðsla:

Afgreiðsla framkvæmda-og skipulagsráðs samþykkt samhljóða.

3.Deiliskipulag og aðalskipulagsbreyting Gauksstöðum

2209020

Á 38. fundi framkvæmda- og skipulagsráðs var lýsing vegna aðalskipulagsbreytinga við Gauksstaði lögð fram og samþykkt og samþykkt að leggja til að sveitarstjórn samþykki að senda til kynningar almenningi og umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila skv. 1. mgr. 36 gr. skipulagslaga nr 123/2010.
Til máls tóku: EJP, JM og LE.

Afgreiðsla:

Samþykkt samhljóða að kynna lýsingu vegna aðalskipulagsbreytingar við Gauksstaði fyrir almenningi og senda til umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila skv. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

4.Svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs

2112065

Á 38. fundi framkvæmda- og skipulagsráðs var svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs til umfjöllunar og leggur ráðið til að bæjarstjórn samþykki áætlunina.
Afgreiðsla:

Svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs samþykkt samhljóða.

5.Þátttaka barna í íþróttum - frístundabíll

2209040

Á 13. fundi íþrótta- og tómsundaráðs dags. 15. september lýsti íþrótta- og tómstundaráð yfir áhyggjum sínum á dræmri þátttöku barna og unglinga í Suðurnesjabæ í skipulögðu íþróttastarfi. Lagt er til við bæjarstjórn að Suðurnesjabær setji sér það markmið að auka þátttöku barna- og unglinga í íþrótta- og tómstundastarfi og leiti leiða til að greiða leið barna í Suðurnesjabæ að komast á sínar æfingar til dæmis með frístundundaakstri.
Til máls tóku: EJP, ÚMG, JM, SBJ og AKG.

Bæjarlistinn lagði fram eftirfarandi bókun vegna málsins:

Eins og fram kemur í minnisblaði íþrótta- og tómstundaráðs og einnig í Skólapúlsinum, þá stunda börn í Suðurnesjabæ mun síður íþróttir en börn í öðrum sveitarfélögum. Jafnframt kemur fram að öll börn og ungmenni ættu að hreyfa sig í minnst 60 mínútur á dag og sú þekkta staðreynd að hreyfing hefur víðtæk áhrif á heilsu og mikið forvarnagildi.
Bæjarlistinn fagnar fram kominni tillögu um að Suðurnesjabær setji sér það markmið að auka þátttöku barna í íþrótta- og tómstundastarfi m.a. með frístundaakstri. Auk þess vill Bæjarlistinn leggja áherslu á að auka fjölbreytni í íþróttastarfi í sveitarfélaginu og bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar sem fyrst. Því óskum við eftir því að málinu verði aftur vísað til íþrótta- og tómstundaráðs og að ráðið komi fram með vel mótaðar tillögur til að auka þátttöku barna og ungmenna í íþróttastarfi strax á þessu ári.

Afgreiðsla:

Bæjarstjórn tekur undir áhyggjur íþrótta-og tómstundaráðs vegna dræmrar þátttöku barna og unglinga í íþrótta-og tómstundastarfi. Samþykkt samhljóða að fela íþrótta-og tómstundaráði að móta stefnu og markmið um aukna þátttöku barna og ungmenna í Suðurnesjabæ í íþrótta-og tómstundastarfi. Einnig samþykkt samhljóða að í samstarfi við íþróttafélögin verði unnin greining á þörf fyrir frístundaakstur og kostnaður metinn, niðurstöður verði lagðar fyrir bæjarráð hið fyrsta.

6.Verkefni á fjölskyldusviði

2109013

Á 104. fundi bæjarráðs dags. 27. september var minnisblað frá sviðsstjóra fjölskyldusviðs tekið fyrir og samþykkt samhljóða að veita heimild til að ganga til samninga við KPMG um frekari vinnslu á Vandráði, reiknilíkani fyrir grunnskólanna og lögð verði fyrir bæjarráð tillaga um viðauka við fjárhagsáætlun að fjárhæð 1,6 mkr. vegna kostnaðar við samninginn.
Til máls tók: AKG

Afgreiðsla:

Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt samhljóða.

7.Bæjarráð - 103

2208024F

Fundur dags. 14.09.2022.
Til máls tóku: LE, EF, JM, EJP og MSM.

Bæjarlistinn leggur fram eftirfarandi tillögu vegna liðs 2:

Bæjarlistinn leggur til að Suðurnesjabær hætti rekstri ljósabekkja og að tekinn verði út gjaldskrárliðurinn ljósabekkir í íþróttamiðstöðinni í Garði úr gjaldskrá sveitarfélagsins.

Bæjarlistinn vill leggja áherslu á heilsu íbúa og að Suðurnesjabær sé heilsueflandi samfélag eins og samþykkt hefur verið. Því finnst fulltrúum Bæjarlistans eðlilegt að sveitarfélagið hætti rekstri ljósabekkja. Á heimasíðu Geislavarna ríkisins kemur m.a. fram að Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) styður við takmörkun á notkun ljósabekkja í þeim tilgangi að draga úr hættu á skaðlegum áhrifum af notkun þeirra. Í nýrri skýrslu frá stofnuninni segir að að notkun ljósabekkja til sólbaða í fegrunarskyni undanfarna áratugi hafi valdið aukinni tíðni húðkrabbameina. Einnig hefur aldur þeirra sem fá slík krabbamein í fyrsta sinn lækkað. Notkun ljósabekkja er talin valda meira en 10 þúsund tilfellum af sortuæxlum árlega og meira en 450 þúsund tilfellum af öðrum húðkrabbameinum í Bandaríkjunum, Evrópu og Ástralíu samanlagt. Skaðleg áhrif ljósabekkja eru þannig vel þekkt og því er nauðsynlegt að takmarka notkun þeirra sem mest.
Einnig kemur fram að rannsóknir sýna að þeir sem hafa notað ljósabekk að minnsta kosti einu sinni eru í 20% meiri hættu að fá sortuæxli en þeir sem aldrei hafa gert það. Þeir sem fara í ljósabekk fyrir 35 ára aldur eru í 59% meiri hættu að fá sortuæxli.
Í ljósi þessa m.a. telur Bæjarlistinn að Suðurnesjabær eigi ekki standa að rekstri slíkra bekkja, sérstaklega í ljósi þess að rekstur þessara bekkja og afleiðingar af notkun þeirra teljast vart til markmiða heilsueflandi samfélags.

Afgreiðsla:

Samþykkt samhljóða að vísa tillögunni til vinnslu fjárhagsáætlunar.

Lagt fram.

8.Bæjarráð - 104

2209011F

Fundur dags. 27.09.2022.
Afgreiðsla:

Lagt fram.

9.Íþrótta- og tómstundaráð - 13

2208019F

Fundur dags. 15.09.2022.
Afgreiðsla:

Lagt fram.

10.Fræðsluráð - 34

2208009F

Fundur dags. 16.09.2022.
Til máls tóku: EF, EJP, MS, JM, AKG, ÚMG, LE og MSM.

S-listinn lagði fram eftirfarandi bókun við lið 7 í fundargerð fræðsluráðs.

S-listinn leggur áherslu á hröð og markviss vinnubrögð sveitarfélagsins við hreinsun og endurnýjun húsnæðis leikskólans Sólborgar. Aðstæður í tímabundnu húsnæði leikskólans í
Samkomuhúsinu í Sandgerði eru óviðundandi vegna hljóðvistar og leggjum við til að önnur lausn verði fundin sem fyrst. S-listinn vill þakka starfsfólki Sólborgar fyrir útsjónarsemi og hröð vinnubrögð við þessar aðstæður.

Afgreiðsla:

Bæjarstjórn lýsir ánægju með viðbrögð starfsfólks Suðurnesjabæjar og leikskólans Sólborgar vegna lokunar húsnæðis leikskólans og færir öllum hlutaðeigandi bestu þakkir fyrir þeirra framlag við lausnir í erfiðri stöðu. Þá þakkar bæjarstjórn foreldrum barna í leikskólanum fyrir þeirra viðbrögð og þolinmæði gagnvart þeirri stöðu sem uppi er. Unnið er að frekari lausnum og er það von bæjarstjórnar að vel takist til í þeim efnum.

Lagt fram.

11.Framkvæmda- og skipulagsráð - 38

2209004F

Fundur dags. 20.09.2022.
Til máls tóku: LE, JM og EJP.

Afgreiðsla:

Lagt fram.

12.Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum fundargerðir 2022

2202096

a) 781. fundur stjórnar dags. 02.09.2022.
b) Aðalfundur dags. 17.09.2022.
Til máls tók: AKG.

Afgreiðsla:

Fundargerðir lagðar fram.

13.Heklan fundargerðir 2022

2205009

90. fundur stjórnar dags. 05.09.2022.
Til máls tók: EJP

Afgreiðsla:

Lagt fram.

14.Kalka sorpeyðingarstöð - fundargerðir 2022

2201080

539. fundur stjórnar dags. 13.09.2022.
Til máls tóku: EJP og LE.

Afgreiðsla:

Lagt fram.

15.Heilbrigðisnefnd Suðurnesja - fundargerðir 2022

2202039

294. fundur stjórnar dags. 15.09.2022.
Til máls tóku: JM, EJP, ÚMG og EF.

Afgreiðsla:

Lagt fram.

Fundi slitið - kl. 19:20.

Getum við bætt efni síðunnar?