Fara í efni

Deildarstjóri á búsetukjarna í Suðurnesjabæ

Deildarstjóri á búsetukjarna í Suðurnesjabæ

Laus er staða deildarstjóra í búsetukjarna í Suðurnesjabæ ásamt því að hafa umsjón með utankjarnaþjónustu. Um er að ræða fullt starf þar sem unnið er á vöktum. Hjá Suðurnesjabæ er unnið eftir hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar og áhersla lögð á sjálfstæði íbúa og þjónustumiðaða nálgun.

Helstu verkefni og ábyrgð                         

 • Umsjón og eftirlit með daglegri þjónustu við íbúa.
 • Skipuleggur og stýrir daglegum störfum starfsmanna í samráði við forstöðumann.
 • Veitir starfsmönnum leiðsögn og tilsögn um framkvæmd þjónustu.
 • Sér um gerð og eftirfylgd einstaklingsáætlana.
 • Tekur virkan þátt í þróunar- og uppbyggingarvinnu.
 • Vinnur eftir hugmyndafræði um þjónandi leiðsögn

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Menntun á sviði félagsvísinda ss. þroskaþjálfun, félagsráðgjöf eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af sambærilegu starfi kostur
 • Reynsla af stjórnun kostur
 • Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í starfi
 • Frumkvæði, skipulaghæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Lipurð í mannlegum samskiptum, jákvætt viðhorf og geta til að vinna undir álagi.
 • Hreint sakavottorð

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi

Umsjón með starfinu hefur Eyrún Ösp Ingólfsdóttir, forstöðumaður búsetuþjónustu eyrun@sudurnesjabaer.is

 Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á netfangið afgreidsla@sudurnesjabaer.is