Fara í efni

Ársreikningur Suðurnesjabæjar 2021

Ársreikningur Suðurnesjabæjar 2021

Bæjarstjórn Suðurnesjabæjar samþykkti ársreikning fyrir árið 2021 á fundi sínum þann 4. maí 2022.  Heildartekjur A-hluta bæjarsjóðs voru 4.456.5 milljónir króna og í samanteknum reikningi A-og B hluta voru heildartekjur 4.689,1 milljónir.  Heildargjöld A-hluta voru 4.219,6 milljónir og í samanteknum reikningi A-og B hluta 4.351 milljónir.  Rekstrarafkoma fyrir afskriftir var 237 milljónir hjá A-hluta, en 338 milljónir í samanteknum reikningi A-og B hlluta.  Rekstrarniðurstaða A-hluta var neikvæð að fjárhæð 83,5 milljónir.  Rekstrarniðurstaða í samanteknum reikningi A-og B hluta er neikvæð að fjárhæð 106,9 milljónir.

Heildar eignir A-og B hluta eru 9.078,9 milljónir og heildar skuldir og skuldbindingar eru 4.978,4 milljónir.  Lífeyrisskuldbinding hækkar frá fyrra ári og er 1.158,4 milljónir.  Langtímaskuldir við fjármálastofnanir eru 2.990,4 milljónir og eru næsta árs afborganir langtímalána 263,8 milljónir.  Eigið fé A-og B hluta er 4.100,5 milljónir.

Skuldaviðmið A-og B hluta skv. 14. gr. reglugerðar 502/2012 er 69,7%, en 45,5% hjá A hluta.  Samkvæmt fjármálareglu sveitarstjórnarlaga á þetta hlutfall ekki að vera hærra en 150 %.

Rekstur A-og B hluta skilaði 493,4 milljónum í handbært fé frá rekstri, sem er 10,5% af heildar tekjum.  Fjárfesting A-og B hluta var samtals 658,7 milljónir, árið 2021 voru tekin ný langtímalán að fjárhæð 570 milljónir.  Handbært fé lækkaði frá fyrra ári um 48,9 milljónir og var 699,3 milljónir í árslok 2021.

Íbúafjöldi í Suðurnesjabæ var 3.744 þann 1. desember 2021 og hafði fjölgað um 95 íbúa frá sama tíma árið 2020, eða um 2,6%.

Í bókun bæjarstjórnar kemur m.a. fram að rekstur og fjárhagur Suðurnesjabæjar árið 2021 hafi að miklu leyti mótast af heimsfaraldri Civud-19, sérstaklega ef litið er til rekstrarútgjalda.  Atvinnuleysi minnkaði frá fyrra ári og aukinn kraftur í atvinnulífinu skilaði sér í meiri tekjum af útsvari en áætlun gerði ráð fyrir.  Sveitarfélagið hélt uppi fullri þjónustu við íbúana og dró ekki úr áætluðum fjárfestingum þrátt fyrir áhrif af Covid-19.  Rekstrarafkoma ársins var þegar upp var staðið nokkru betri en áætlun gerði ráð fyrir, þrátt fyrir mun hærri gjaldfærðar lífeyrisskuldbindingar og meiri fjármagnskostnað vegna aukinnar verðbólgu en gert var ráð fyrir.

Bæjarstjórn telur rekstrarafkomu ársins mjög viðunandi miðað við aðstæður og þakkar starfsfólki sveitarfélagsins fyrir þeirra framlag við krefjandi aðstæður vegna Covid-19, bæði hvað varðar rekstur sveitarfélagsins en ekki síður við að takast á við margskonar áskoranir sem upp komu af völdum Covid-19 faraldursins.  Ársreikningurinn ber með sér að efnahagur sveitarfélagsins er traustur, sem skapar forsendur fyrir áframhaldandi uppbyggingu innviða og þjónustu við íbúa Suðurnesjabæjar á næstu misserum og árum.