Fara í efni

Suðurnesjabær leitar eftir öflugum forstöðumanni fyrir félagsstarf aldraðra.

Suðurnesjabær leitar eftir öflugum forstöðumanni fyrir félagsstarf aldraðra.

Fjölskyldusvið Suðurnesjabæjar óskar eftir öflugum og skapandi leiðtoga í 100 % starf forstöðumanns félagsstarfs aldraðra. Suðurnesjabær er næst stærsta sveitafélagið á Suðurnesjum með um 3.700 íbúa og um 280 starfsmenn. Áhersla er að hjá sveitarfélaginu starfi fólk sem getur veitt bestu þjónustu sem völ er á af þekkingu, ábyrgð og metnaði. Fjölskyldusvið er samþætt þjónustueining og til þess heyrir  félags-, frístunda- og fræðsluþjónusta.

Markmið félagsstarfsins er að fyrirbyggja og draga úr félagslegri einangrun með því að bjóða upp á opið félags- og tómstundastarf auk fræðslu, hreyfingu og námskeið. Félagsstarfið er starfrækt bæði í Miðhúsum í Sandgerði og Auðarstofu í Garði.

Helstu verkefni forstöðumanns eru:

-          Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi félagsstarfsins

-          Þverfagleg teymisvinna og mannauðsmál

-          Skipulagning starfsins í samráði við eldri borgara og starfsmenn

-          Þátttaka í að móta stefnu og framtíðarsýn

Menntunar og hæfniskröfur

-          Háskólamenntun sem nýtist í starfi

-          Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfni

-          Reynsla af starfi með eldri borgurum

-          Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

-          Áhugi á frístunda- og félagsstarfi og kunnátta sem nýtist í starfinu

-          Góð íslenskukunnátta

Umsóknarfrestur er til 29. október 2021

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Umsóknum skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starf. Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

 

Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á netfangið afgreidsla@sudurnesjabaer.is


Allar frekari upplýsingar veitir sviðsstjóri fjölskyldusviðs Guðrún Björg Sigurðardóttir gudrun@sudurnesjabaer.is

og deildarstjóri frístundadeildar Rut Sigurðardóttir rut@sudurnesjabaer.is