Fara í efni

Staða sviðsstjóra stjórnsýslusviðs Suðurnesjabæjar er laus til umsóknar

Staða sviðsstjóra stjórnsýslusviðs Suðurnesjabæjar er laus til umsóknar

Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs Suðurnesjabæjar

Vilt þú taka þátt í uppbyggingu á ört stækkandi sveitarfélagi á Suðurnesjum?

Leitað er að metnaðarfullum og drífandi einstaklingi sem býr yfir yfirgripsmikilli þekkingu og reynslu af fjármálum og stjórnsýslu. Viðkomandi þarf að hafa hæfni til að móta og leiða öflugan hóp starfsfólks í góðu samstarfi við önnur starfssvið og íbúa sveitarfélagsins.

Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs ber ábyrgð á daglegri starfsemi sviðsins, fjárhagslegum rekstri sveitarfélagsins í samvinnu við bæjarstjóra og stjórnendur, ásamt því að gegna leiðandi hlutverki í stefnumótun í stjórnsýslu sveitarfélagsins.

Sviðsstjóri heyrir beint undir bæjarstjóra og er staðgengill hans. Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafi störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Ábyrgð og stjórnun á daglegri starfsemi sviðsins, skrifstofuhaldi og þróun verklags
 • Umsjón með stefnumótandi verkefnum í tengslum við fjármál og stjórnsýslu og eftirfylgni með þeim
 • Leiðbeinir um stjórnsýsluleg málefni og samræmir góða stjórnsýsluhætti í allri starfsemi sveitarfélagsins
 • Sér um samningagerð og ber jafnframt ábyrgð á upplýsingatæknimálum, innkaupamálum, skjalamálum, atvinnumálum ásamt markaðs- og kynningarmálum
 • Gegnir leiðandi hlutverki í þróun rafrænnar þjónustu hjá sveitarfélaginu
 • Ber ábyrgð á framkvæmd rekstrar-, fjárhags-, launa- og starfsáætlana í samvinnu við bæjarstjóra og stjórnendur sveitarfélagsins
 • Umsýsla með fundargerðum og ritun fundargerða bæjarráðs og bæjarstjórnar

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. í viðskiptafræði, lögfræði eða hagfræði er skilyrði
 • Framhaldsmenntun á sviði fjármála, opinberrar stjórnsýslu og/eða stjórnun og stefnumótun er æskileg
 • Farsæl stjórnunarreynsla
 • Reynsla og þekking á fjármálum, rekstri og áætlanagerð
 • Reynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu
 • Áhugi og þekking á upplýsingatæknimálum og þróun rafrænnar þjónustu er kostur
 • Leiðtogahæfni og framúrskarandi samstarfs- og samskiptahæfni
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Mjög gott vald á íslensku og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Um Suðurnesjabæ:
Suðurnesjabær er eitt fjögurra sveitarfélaga á Suðurnesjum og eru íbúar tæplega 4.000 talsins. Suðurnesjabær er heilsueflandi samfélag og samanstendur af íbúakjörnunum Garði og Sandgerði. Sveitarfélagið er ört stækkandi en mikil uppbygging er framundan, fjölgun íbúa og spennandi tækifæri til framtíðar á svæðinu. Nánari upplýsingar má finna á www.sudurnesjabaer.is.

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2023. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar ásamt rökstuðningi fyrir hæfi til að sinna starfinu. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225.