Fara í efni

Sérfræðingur í málefnum eldri borgara og stuðningsþjónustu hjá félagsþjónustu Suðurnesjabæjar

Sérfræðingur í málefnum eldri borgara og stuðningsþjónustu hjá félagsþjónustu Suðurnesjabæjar

Suðurnesjabær leitar að öflugum og framsýnum einstaklingi til að hafa umsjón með málefnum eldri borgara og stuðningsþjónustu sveitarfélagsins. Um er að ræða 100% starf. Starfið heyrir undir deildarstjóra félagsþjónustu, sem tilheyrir fjölskyldusviði sveitarfélagsins. Suðurnesjabær er næst stærsta sveitafélagið á Suðurnesjum, með um 3.700 íbúa og um 300 starfsmenn.Suðurnesjabær sinnir félagsþjónustu fyrir sveitarfélagið Voga samkvæmt samningi.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Umsjón með félagslegri heimaþjónustu og stuðningsþjónustu.
 • Móttaka umsókna um þjónustu, mat á þjónustuþörf, gerð þjónustuáætlana og -samninga.
 • Skipulag þjónustu og gerð vaktaáætlana.
 • Teymisvinna þvert á deildir og stofnanir sveitarfélagsins sem og við aðrar þjónustustofnanir.

Um er að ræða lögbundin verkefni samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, lögum um málefni aldraðra og lögum um málefni fatlaðs fólks með langvarandi stuðningsþarfir. Þá starfar starfsmaður samkvæmt öðrum almennum lögum og reglugerðum sem gilda fyrir opinbera aðila, svo sem stjórnsýslulögum, lögum um opinber skjalasöfn og lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.  

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Starfsréttindi í félagsráðgjöf eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Þekking og reynsla af vinnslu og meðferð mála með einstaklingum og fjölskyldum
 • Mjög góð tölvufærni.
 • Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í starfi.
 • Góð færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku.
 • Lipurð í mannlegum samskiptum, jákvætt viðhorf og geta til að vinna undir álagi.
 • Áhugi á og geta til að sinna þverfaglegri teymisvinnu.

Umsóknarfrestur er til og með 4. ágúst nk.

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og settur fram rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á netfangið afgreidsla@sudurnesjabaer.is, með fyrirsögninni „Umsókn um starf sérfræðings hjá félagsþjónustu Suðurnesjabæjar“. 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Áhugasamir einstaklingar, sem uppfylla framangreindar menntunar- og hæfniskröfur, eru hvattir til að sækja um.

María Rós Skúladóttir, deildarstjóri félagsþjónustu, veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 425 3000 eða netfangið mariaros@sudurnesjabaer.is.