Fara í efni

Forstöðumaður dagdvalar fyrir aldraða í Suðurnesjabæ

Forstöðumaður dagdvalar fyrir aldraða í Suðurnesjabæ

Forstöðumaður dagdvalar fyrir aldraða í Suðurnesjabæ

Suðurnesjabær auglýsir stöðu forstöðumanns dagdvalar fyrir aldraða í Suðurnesjabæ lausa til umsóknar. Um er að ræða nýja starfseiningu og kemur forstöðumaður til með að móta starfsemina í samstarfi við yfirstjórn sveitarfélagsins. Starfið heyrir undir fjölskyldusvið Suðurnesjabæjar, sem heldur utan um félags-, frístunda- og fræðsluþjónustu sveitarfélagsins.

Markmiðið dagdvalarinnar er að styðja aldraða einstaklinga til að búa sem lengst á eigin heimilum og að rjúfa félagslega einangrun þeirra. Einnig að viðhalda og örva einstaklinga til bættrar andlegrar, líkamlegrar og félagslegrar heilsu.

Verkefni:

 • Stefnumótun fyrir dagdvöl aldraðra í Suðurnesjabæ
 • Yfirumsjón með rekstri og daglegri starfsemi dagdvalar, s.s. áætlunargerð og fjármál
 • Mannauðsmál einingar, s.s. ráðningar og fræðsla til starfsfólks
 • Eftirlit með aðbúnaði og árangri þjónustunnar
 • Stuðningur og ráðgjöf til þjónustuþega og aðstandenda
 • Upplýsingamiðlun og skráning í kerfi
 • Þátttaka í þróun ferla og umbóta í málefnum eldri borgara
 • Önnur verkefni í samráði við næsta yfirmann

Menntun og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi er áskilin, t.d. hjúkrunarfræði, iðjuþjálfun eða félagsráðgjöf, sem og réttindi til að starfa sem heilbrigðisstarfsmaður, sbr. lög nr. 34/2012.
 • Reynsla af stjórnun eða sambærilegu starfi er kostur
 • Reynsla af notkun mælitækja t.d. Rai er kostur
 • Jákvæðni, framúrskarandi samskiptafærni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Fagmennska og frumkvæði
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

 

Laun eru greidd samkvæmt gildandi kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember 2021

Áhugasamir einstaklingar sem uppfylla menntunar- og hæfniskröfur eru hvattir til að sækja um. Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og settur fram rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  Afrit af prófskírteini og leyfisbréfi þurfa að fylgja umsókn. 

 

María Rós Skúladóttir deildarstjóri félagsþjónustu, veitir upplýsingar um starfið (netfang mariaros@sudurnesjabaer.is, s: 425-3000).

 

Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á netfangið afgreidsla@sudurnesjabaer.is

 

Suðurnesjabær er næst stærsta sveitarfélagið á Suðurnesjum með um 3.700 íbúa og um 280 starfsmenn. Sveitarfélagið leggur áherslu á að ráða til starfa  fólk sem getur veitt bestu þjónustu sem völ er á af þekkingu, ábyrgð og metnaði.