Fara í efni

Forstöðumaður dagdvalar aldraðra í Suðurnesjabæ

Forstöðumaður dagdvalar aldraðra í Suðurnesjabæ

Suðurnesjabær auglýsir stöðu forstöðumanns dagdvalar aldraðra í Suðurnesjabæ lausa til umsóknar. Starfið heyrir undir fjölskyldusvið Suðurnesjabæjar, sem heldur utan um félags-, frístunda- og fræðsluþjónustu sveitarfélagsins. Suðurnesjabær er næst stærsta sveitarfélagið á Suðurnesjum með um 4.000 íbúa og um 350 starfsmenn. Sveitarfélagið leggur áherslu á að ráða til starfa  fólk sem getur veitt bestu þjónustu sem völ er á af þekkingu, ábyrgð og metnaði.

Forstöðumaður leiðir faglegt starf dagdvalar aldraðra, þróar og samhæfir innra starf með aukin þjónustugæði að leiðarljósi. Markmiðið dagdvalarinnar er að styðja aldraða einstaklinga til að búa sem lengst á eigin heimilum og að rjúfa félagslega einangrun þeirra. Lögð er áhersla á að viðhalda og örva einstaklinga til bættrar andlegrar, líkamlegrar og félagslegrar heilsu.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Umsjón með rekstri, starfsmannahaldi og daglegri starfsemi dagvalar aldraðra
 • Eftirlit með aðbúnaði og gæðum þjónustunnar
 • Stuðningur og ráðgjöf til þjónustuþega og aðstandenda
 • Upplýsingamiðlun og skráning í kerfi
 • Þátttaka í þróun ferla og umbóta í málefnum eldri borgara
 • Önnur verkefni í samráði við næsta yfirmann

Menntun og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi er áskilin, t.d. hjúkrunarfræði, iðjuþjálfun eða félagsráðgjöf, sem og réttindi til að starfa sem heilbrigðisstarfsmaður, sbr. lög nr. 34/2012.
 • Reynsla af stjórnun eða sambærilegu starfi er kostur
 • Jákvæðni, framúrskarandi samskiptafærni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Fagmennska og frumkvæði
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Laun eru greidd samkvæmt gildandi kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi  stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 23.apríl 2023

Áhugasamir einstaklingar sem uppfylla menntunar- og hæfniskröfur eru hvattir til að sækja um. Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og settur fram rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  Afrit af prófskírteini og leyfisbréfi þurfa að fylgja umsókn. 

María Rós Skúladóttir deildarstjóri félagsþjónustu, veitir upplýsingar um starfið, netfang mariaros@sudurnesjabaer.is eða í síma 425-3000.

Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á netfangið afgreidsla@sudurnesjabaer.is