Fara í efni

Aðstoðarskólastjóri Sandgerðisskóla

Aðstoðarskólastjóri Sandgerðisskóla

Suðurnesjabær óskar eftir að ráða aðstoðarskólastjóra Sandgerðisskóla. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, framsækna skólasýn og er tilbúinn að viðhalda öflugu skólasamfélagi í samvinnu við íbúa og starfsfólk skólans. Suðurnesjabær er næst stærsta sveitarfélagið á Suðurnesjum með um 3.800 íbúa og um 280 starfsmenn. Í Suðurnesjabæ eru tveir grunnskólar, leikskólar og tónlistarskólar. 

Sandgerðisskóli er heildstæður, heilsueflandi og fjölmenningarlegur grunnskóli með rúmlega 300 nemendur. Í skólastarfinu er unnið eftir stefnu um „Uppeldi til ábyrgðar“ og lögð áhersla á virðingu gagnvart umhverfinu. Lögð er áhersla á teymiskennslu í lærdómssamfélagi nemenda og starfsmanna þar sem virðing og traust ríkir. Húsnæði skólans er rúmgott og skólalóðin stór og skemmtileg til útivistar. Gott samstarf er við Tónlistarskóla Sandgerðis, Leikskólann Sólborg og félagsmiðstöðina Skýjaborg. 

Leiðarljós Sandgerðisskóla eru: vöxtur – virðing – vilji - vinátta 

Helstu verkefni og ábyrgð 

 • Vera staðgengill skólastjóra, bera ábyrgð á og stjórna daglegri starfsemi skólans í samstarfi við skólastjóra. 
 • Vera tilbúinn að taka að sér fjölbreytt verkefni í lifandi starfsumhverfi og taka þátt í mótun og framkvæmd faglegrar stefnu skólans. 
 • Hafa í samráði við skólastjóra umsjón með starfsmannamálum s.s. ráðningum, vinnutilhögun, starfsþróun og nýsköpun. 
 • Vinna náið með starfsfólki að því að skapa góðan skóla þar sem árangur og vellíðan nemenda er í fyrirrúmi. 
 • Stuðla að framförum, árangri, velferð og vellíðan nemenda og starfsfólks. 

 Menntunar- og hæfniskröfur 

 • Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla.  
 • Meistarapróf í menntunarfræðum eða öðru fagi sem nýtist í starfi er æskilegt.  
 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum, vammleysi og jákvætt viðmót.
 • Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf.  Skipulagshæfileikar.  
 • Þekking og færni á sviði stjórnunar skóla með áherslu á teymisvinnu og einstaklingsmiðaða nálgun er mikilvæg, ásamt áhuga á þróunarstarfi og færni í að leiða teymisvinnu. 
 • Frumkvæði, sveigjanleiki, sjálfstæði og góð skipulagshæfni. Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti. 

Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst næstkomandi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélags Íslands. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 7. júní 2022. 
Nánari upplýsingar veitir Bylgja Baldursdóttir skólastjóri, sími 425-3100 og umsóknir skulu sendar á netfangið: bylgja@sandgerdisskoli.is