Fara í efni

Nadzwyczajna ochrona ludnści oraz surowsze środki kontroli

Nadzwyczajna ochrona ludnści oraz surowsze środki kontroli

Jak wiadomo, wirus Covid 19 jest bardzo aktywny, zarówno w kraju jak i za granicą. Ze względu na to Minister Zdrowia zaktualizował przepisy, które zaostrzają krajowe środki zwalczania choroby. Jednocześnie poziom ryzyka został podniesiony do awaryjnego.

Główne zmiany w podjętych środkach zwalczania chorób, które obowiązują od północy 5 października 2020 to:

- Ograniczenie zgromadzeń do 20 osób.

- Wyjątki: max 50 osób na pogrzebach i do 100 osób w dużych sklepach.

- Nie będzie zmian w działalności szkół podstawowych, przedszkoli i zajęciach sportowych dla dzieci.

- W szkołach średnich i wyższych ograniczenie do 25 osób.

- Centra sportowe będą zamknięte, a baseny będą działać z ograniczeniami do 50% ilości osób wynikającej z pozwoleń danego basenu.

- Puby, lokale rozrywkowe i centra rozrywki będą zamknięte.

- Nadal obowiązuje zasada 1 metra odległości a gdy nie jest to możliwe – używanie maseczki.

- Dozwolona jest działalność teatrów przy ograniczeniu do 100 osób i używaniu maseczek.

- Więcej w regulaminie o zaostrzonych środkach zwalczania choroby.

 

Nadzwyczajny poziom ochrony ludności

Od północy 5-go października zaczął obowiązywać nadzwyczajny poziom ochrony ludności. Generalnie nie wpływa  on na codzienne życie w kraju. Z drugiej strony główny epidemiolog zaleca osobom z grup wysokiego ryzyka aby były ostrożne i unikały zbędnych spotkań.

 

Wpływ na działalność Suðurnesjabæjar

Rada Suðurnesjabæjar zapoznała się z nowymi zasadami. Jak wcześniej, kładziony jest nacisk na zapewnienie ciągłości działań i usług gminy. Rada zadecydowała, że następujące zmiany w działalności będą obowiązywały od poniedziałku, 5-go pażdziernika, do odwołania:

- Biura w Garður i Sandgerði będą otwarte w godzinach 11:00-13:00 – przez nieokreślony czas. Osoby przychodzące do ratusza mają obowiązek używania masek, które są dostępne przy wejściu. Jednocześnie jest zakazany wstęp do dalszych pomieszczeń biurowych i pracowniczych, z wyjątkiem szczególnych przypadków oraz pod opieką pracownika.

- Mieszkańcom zaleca się załatwianie spraw poprzez telefon lub maila. Jest również możliwe zamówienie rozmowy z konkretnym pracownikiem w zależności od potrzeb.

- Centra sportowe w Suðurnesjabæjar będą zamknięte.

- Ilość osób na basenie jest ograniczona o połowę wynikającą z pozwolenia danego basenu.

- Działalność przedszkoli i szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

- Działalność pomocy rodzinnej w Varðan w Sandgerði zostaje podzielona, a osoby które mają sprawy do pracowników tego działu powinny się kontaktować mailowo lub telefonicznie.

 

 

Dalsze informacje o zmianach w działalności i usługach Suðurnesjabær

W przypadku podjęcia decyzji o dalszych zmianach w działalności Suðurnesjabær, zostaną one ogłoszone na stronie internetowej gminy. Obecnie obowiązujące środki mają charakter tymczasowy.

 

Ogólna indywidualna kontrola zakażeń

Powyższe środki są zgodne z wytycznymi i zasadami, które obecnie mają zastosowanie do epidemii Covid-19 i mają na celu maksymalne zmniejszenie ryzyka zakażenia, aby zapewnić nieprzerwaną działalność i usługi Suðurnesjabær. Suðurnesjabær przeprasza za niedogodności, jakie mogą wyniknąć z tych środków.

 

Suðurnesjabær zachęca wszystkich do przestrzegania instrukcji dotyczących indywidualnej kontroli zakażeń, mycia rąk, dezynfekowania, przestrzegania zasady jednego metra i stosowania masek na twarz w razie potrzeby.

 

Wszyscy działamy razem, aby zmniejszyć ryzyko infekcji. Wszyscy jesteśmy ochroną ludności więc nadal okazujmy solidarność i minimalizujmy ryzyko rozprzestrzeniania się zakażenia Covid w społeczeństwie.