Fara í efni

Allt sem þú þarft að vita vegna núverandi ástands á Suðurnesjum

Allt sem þú þarft að vita vegna núverandi ástands á Suðurnesjum

English below // Po polsku poniżej

Almennar upplýsingar: 

 • Laugardagskvöldið 9. febrúar fór hjáveitulögn meðfram Njarðvíkuræðinni, sem skemmdist í eldgosinu 8. febrúar, í sundur. Lögnin laskaðist að öllum líkindum vegna hraunrennslis og þegar aukið var við vatnsdælingu virðist hún hafa brostið endanlega. Skemmdirnar eru undir þykku hrauni og því er ekki hægt að ráðast í viðgerðir. 
 • Þar með berst heitt vatn ekki lengur til Reykjanesbæjar og því þarf að leggja nýja lögn þangað til að koma heitu vatni til skila. Þessi framkvæmd mun taka einhverja daga, en sem stendur er ekkert hægt að fullyrða um nákvæmlega hversu langan tíma hún tekur. 
 • Þetta mun hafa veruleg áhrif á daglegt líf á Reykjanesi næstu daga og ljóst er að næstu vika reynir á samtakamátt og samheldni íbúa. 
 • Þetta verður óþægilegur en mjög eftirminnilegur tími og öll fjölskyldan er í þessu saman. Þetta verður búið fyrr en varir.  
 • Framundan er kaldur tími í húsum á Suðurnesjum og mörg þurfa að treysta á rafmagnshitara til að hita híbýli sín. Vandinn við það er að raforkukerfið er ekki hannað fyrir húskyndingu svo þetta fyrirkomulag reynir verulega á kerfið.  
 • Til að rafmagn haldist á er því brýnt að fólk noti raftæki sparlega og aðeins eftir þörfum. Þannig hjálpast Suðurnesjabúar að við að halda rafkerfinu gangandi. Nú þegar hefur orðið vart við rafmagnsleysi á stóru svæði vegna álagsins. Það er ekki hægt að segja það nægilega oft hve mikilvægt það er fyrir rafkerfið á Suðurnesjum að fara sparlega með rafmagnið. Það mun skipta sköpum næstu daga.  
 • Sparnaður á rafmagnsnotkun er ekki spurning um magn rafmagns heldur álag dreifikerfið og flutningsgetu. 
 • Almannavarnir hvetja einnig íbúa til að huga að nágrönnum sínum, því ekki er víst að öllum hafi tekist að verða sér út um hitara eða hafi séð eða skilið þessar leiðbeiningar. Auk þess gæti fólk sem er fjarverandi þurft aðstoð við að huga að sinni eign og fólk sem tilheyrir  viðkvæmum hópum gæti þurft aðstoð. 

Rafmagn 

Spara þarf rafmagn á meðan heita vatnið er ekki til staðar. Veitukerfin fyrir rafmagn gera ekki ráð fyrir því að hús séu hituð með rafmagni.  

 • Slökktu á rafmagsofnum á meðan önnur orkufrek raftæki eru notuð. Nýtið um leið varma frá eldamennsku í stað rafhitara á meðan matseld fer fram. 
 • Ef hiti í eldhúsi eru undir 12°C má slökkva á kæliskápnum – þetta eru ekki það margir dagar að maturinn fer ekki illa. 

Forðast skal að nota heimilistæki sem nota mikið rafmagn!  

Þau heimilistæki sem nota mest rafmagn eru hér í röð mestrar notkunar: 

 • Rafmagnsbílar á heimahleðslustöð (400V þriggja fasa) 
 • Hitablásarar 
 • Rafmagnsofnar (olíufylltir) 
 • Rafmagnsbílar á ferðahleðslutæki (220V) 
 • Eldunartæki (ofnar og hellur) 
 • Þau sem eiga stór fiskabúr með hitara þurfa að telja þá hitun með þegar umfang hitunar er metið. 

Mikil notkun á orkufrekum rafmagnstækjum getur valdið yfirálagi á dreifikerfi rafmagns innan hverfa. Sé notkun of mikil getur það valdið alvarlegu kerfishruni og er því mikilvægt að allir fari eftir tilmælum Almannavarna og orkufyrirtækja. 

Rafmagnsbíla skal ekki hlaða í heimahúsum í þessu ástandi þar sem þeir draga mikið rafmagn. Notið hverfahleðslur og hraðhleðslur í útjaðri bæjarins. 

Hvar er hægt að hlaða rafmagnsbíla? 

HS Veitur mæla með að eftirfarandi hraðhleðslustöðvar verði notaðar fyrir almenning með tilliti til álags á kerfið: 

 • Brimborg – Flugvellir 8 
 • Instavolt – Aðaltorg 
 • N1 – Flugvellir 27 
 • Orkan – Fitjar 1 
 • ON – Fitjum 
 • Olís/Ísorka – Fitjabraut 

Val á búnaði ef nota á rafmagn til húshitunar og notkun á honum: 

 • Komi til þess að hitaveitan detti út og þá til lengri tíma er mikilvægt að hafa í huga að dreifikerfi rafmagns er ekki byggt fyrir það álag að allir íbúar kyndi húsin sín með rafmagni. Mikilvægt er því að íbúar takmarki raforkunotkun þannig að hvert heimili, hver íbúð, noti að hámarki 2.500 W (2,5 kW) og til húshitunar. Mjög mikilvægt að þetta sé haft í huga við val á búnaði og jafnframt að leita allra leiða til að spara orku í annarri raforkunotkun heimila. Ljóst er að framangreint hámark dugar aðeins til lágmarkshitunar á hverri íbúð. Mikilvægt er að allir virði þessi takmörk til þess að tryggja öryggi allra kerfa, þ.e. bæði dreifikerfi HS Veitna en síðast en ekki síst raflagnir viðkomandi íbúðar. 

Nokkrar ábendingar um val á búnaði og notkun hans: 

 • Mikilvægt er að búnaður í heild sinni noti ekki meira en 2.500 W (2,5 kW.) 
 • Betra er að nota fleiri minni ofna sem hægt er að dreifa um húsnæðið frekar en einn stóran. Með því að nota fleiri minni ofna þá er hægt að dreifa álagi á tenglana sem eru í húsinu. 
 • Alls ekki skal fara í stærri ofna heldur en 1.000 W (1 kW) og er þá að hámarki hægt að hafa tvo slíka í gangi í einu. Einnig gæti verið hentugt, eftir stærð og fjölda rýma, að vera með fimm stykki af 500 W (0,5 kW) ofnum og dreifa þeim um heimilið. Stærri rafmagnsofna má stilla niður í 1.000 W (1 kW) eða 500 W (0,5 kW) eftir þörfum þannig að heildar notkun (samanlögð notkun allra rafmagnsofna í íbúð) fari ekki upp fyrir hámarksnotkun. 
 • Þegar keyptir eru nýir ofnar skal ávalt fara yfir gagnablöð sem honum fylgja og fara eftir leiðbeiningum framleiðanda. Mikilvægt er að notaðir séu ofnar með veltivörn og sjálfvirkum slökkvara ef ofn ofhitnar. 
 • Ef nota skal ofna sem til eru í skúrnum eða geymslunni skal fara vel yfir þá og tryggja að þeir séu í góðu ástandi, sama á við um ofna sem fengnir eru að láni frá vinum og vandamönnum. 
 • Aldrei skal setja fatnað eða annað til þerris á rafmagnsofna því það getur valdið íkveikju. 
 • Einungis skal tengja einn ofn á rafmagnsgrein. Mælt er með að skoða upplýsingar í rafmagnstöflu um skiptingu greina niður á rými og dreifa ofnum á greinarnar. 
 • Ekki skal nota fjöltengi þegar rafmagnsofnar eru settir í samband. Einungis skal tengja þá beint í jarðtengdan tengil á vegg og tryggja að stærð tengils sé fullnægjandi. 
 • Ávalt skal staðsetja ofn þannig að ekki skapist af honum brunahætta og þar með hætta á að hann velti um koll. Ekki skal skilja eftir ofn í gangi til langs tíma, sé enginn heima. 
 • Mikilvægt er að takmarka eins og kostur er aðra raforkunotkun ef til þess kemur að hitaveita verði ekki í boði og nýta þurfi rafmagn til húshitunar og lágmarka tap á varma. (sjá nánari upplýsingar um orkusparnað hér að neðan). 

Gashitarar 

 • Ef notast er við gashitara er mjög mikilvægt að huga að loftræstingu og ekki loka gluggum þar sem gashitarinn er staðsettur. Ekki yfirgefa hús með gashitun í gangi og farið eftir leiðbeiningum almannavarna við notkun þeirra.  
 • GASHITARAR GETA MYNDAÐ KOLMÓNOXÍÐ (CO) SEM ER LÍFSHÆTTULEG GASTEGUND 
 • Ef fólk notar gashitara viljum við minna á mikilvægi þess að hafa opna glugga þegar gashitari er notaður. Þá er ekki síður mikilvægt að slökkva á öllu gasi áður en fólk fer að sofa og setja gaskútinn út fyrir dyr. Aldrei á að nota gas í lokuðu rými innanhúss og yfir nótt, mikilvægt er að lofta um rými þar sem gas er í notkun. 

Heitt vatn 

Nauðsynleg viðbrögð við heitavatnsleysi til lengri tíma 

Haldið heitu lofti inni eins og hægt er með því að: 

 • Loka öllum gluggum. 
 • Varmastreymi er mest í gegnum glugga húsa og því þarf að hafa glugga lokaða og draga gluggagjöld fyrir ef hægt er og jafnvel að verja með teppum eða dýnum til að hindra varmasteymið. Dragið frá þegar sólin skín til að fá þann varma inn.  
 • Minnkið ráp um útihurðir. 
 • Gæta þarf að rakamyndun við glugga þar sem ekki er loftað út. 
 • Fylgjast vel með inntaksrýmum/heitavatnsgrindum og halda á þeim varma þar sem það er oft viðkvæmasti hluti kerfisins. Ef þú ert t.d. með gólfhita á viðkvæmum stað eins og í sólhúsi þarf að passa að halda hita þar. 

Leiðir til að viðhalda varma: 

 • Rafmagns- og gasofnar c.a. einn rafmagnsofn samhliða almennri notkun. Farið mjög gætilega með gashitagjafa innandyra, fylgið leiðbeiningum Almannavarna. 
 • Færið rafmagnsofn á milli svæða til að koma varma á ólík rými í húsinu. 
 • Kveikið á kertum. 
 • Fólk ætti helst að velja eitt lítið rými í íbúðinni sem er hitað meira en önnur og vera mest þar, færa rúm saman og vera þar saman og sofa þar. Það er auðveldara að viðhalda varma í í smáum rýmum. 
 • Nýtið útivistarfatnaðinn, verið í ull innst og síðan nægilega mörg lög til að líða vel en svitna ekki. 
 • Færið pottablómin sem þola ekki mjög lágt hitastig inn í viðverurýmið sem er haldið heitara. 
 • Þau sem hafa arinn ættu að nýta varmann frá honum og sleppa rafhitun á meðan. Töluverðar birgðir eru til af eldiviði hjá Húsasmiðjunni, Bauhaus, Byko, Skógræktinni, Skógræktarfélagi Reykavíkur, Olís og fleirum. 
 • Eldið utan venjulegs matartíma til að minnka álagstoppa. 
 • Nýtið ykkur sundlaugar á Höfuðborgarsvæðinu. Hveragerðisbær hefur líka ákveðið að bjóða íbúum á Suðurnesjum frítt í sundlaugina í Laugarskarði í Hveragerði svo lengi sem það er hitavatnslaust. 
 • Hita má vatn fyrir nóttina og setja á hitapoka eða í 2L flöskur og hafa undir sænginni, það bætir miklum varma við. 
 • Nýtið svefnpokana. 
 • Þegar fólk vaknar og hefur kólnað er mikilvægt að koma blóðinu á hreyfingu með því að ganga stiga, gera hnébeygjur eða annað slíkt. 
 • Unnið er að viðgerð á hitaveitulögn. Búast má við að talsverðan tíma taki að koma þrýstingi á veitukerfið. Má búast við að einhverja daga taki að þjónustan verði með eðlilegum hætti. 
 • Fylgist vel með fréttum og tilmælum frá hitaveitu og Almannavörnum.  

Leiðir til að fyrirbyggja skemmdir 

 • Frostskemmdir í húsum fara fyrst að gera vart við sig ef húshiti fer niður fyrir 4 gráður. Við núverandi veðurfar er almennt hægt að gera ráð fyrir að slík kólnun eigi sér stað í húsum eftir 3-4 daga án hita. 

Snjóbræðsla 

 • Ef um er að ræða snjóbræðslu sem notar affall af húsinu er hætt við því að frostskemmdir myndist innan sólahrings. Mikilvægt er að blása vatni út úr því kerfi með loftpressu og dæla frostlegi í gegnum kerfið til að forðast tjón.  

Heitir pottar  

 • Ef affall hitaveitu fer í lögn fyrir heitan pott þá er hætt við því að frostskemmdir myndist innan sólahrings. Mikilvægt er að blása vatni út úr því kerfi með loftpressu og dæla frostlegi í gegnum kerfið til að forðast tjón.  

Gluggar 

 • Varmastreymi er mest í gegnum glugga húsa og því þarf að hafa glugga lokaða og draga gluggagjöld fyrir ef hægt er og jafnvel að verja með teppum eða dýnum til að hindra varmasteymið.  

Rafmagns- og olíuhitarar 

 • Takmarka skal notkun hitablásara sem ganga fyrir rafmagni. Best er að staðsetja slíka hitablásara í tækjarýmum húsa til að koma í veg fyrir frostskemmdir í tækjarými en ekki að notast við þá til húshitunar. 
 • Olíufylltir rafmagnsofnar skapa minna álag á rafveitukerfi svæðisins. 

Gólfhitakerfi  

 • Ef um er að ræða gegnumstreymiskerfi með uppblöndun er æskilegt að taka hringrásardælur úr sambandi. Ekki þarf að taka hringrásardælur úr sambandi ef hitakerfi eru lokuð og á það við um bæði gólfhita og ofnakerfi.  

Mat á ástandi fasteignar  

 • Til viðmiðunar um kulda í húsum er hægt að setja upp hitamæla eða setja glas með vatni á gólf við útvegg til að fylgjast með því hvort vatn sé farið að hríma. 

Kalt vatn 

 • Búið er að tryggja kalt vatn fyrir Suðurnes. Ekki er hægt að útiloka að skortur verði á neysluvatni t.d. ef frýs í inntökum og er því góð hugmynd að heimilin eigi vatn á brúsum, vatnsfötum eða plastflöskum bæði til eldamennsku, neyslu og einnig til að geta í nokkur skipti sturtað niður í WC klósettum. 

Spurt og svarað  

 • Hvernig get ég best haldið hitanum í íbúðinni hjá mér?  

Sjá: Nauðsynleg viðbrögð við heitavatnsleysi til lengri tíma  

 • Hvaða rafmagnstæki má ég nota?  

Núna munar um allt til að draga úr rafmagnsnotkun. Mikið álag er á dreifikerfi rafmagns í öllum hverfum á Suðurnesjum svo Almannavarnir mælast eindregið til þess að fólk bíði með notkun á ryksugum, þvottavélum, þurrkurum og öðrum tækjum sem taka mikla orku. Eðlileg notkun bakaraofna skilar varmanum inn í íbúðina svo ekki þarf að draga úr slíkri notkun.  

Þau sem eiga stór fiskabúr með hitara þurfa að telja þá hitun með þegar umfang hitunar er metið. 

 • Ég náði ekki að kaupa hitara, hvernig á ég þá að hita mína íbúð?  

Íbúar á Reykjanesi sem eru í brýnni þörf á hitagjöfum geta fengið rafmagnsofna eða blásara að láni í húsnæði Brunavarna Suðurnesja þar sem aðgerðarstjórnin er til húsa. Þau sem komast ekki sjálf á staðinn geta haft samband við 112 og fengið hitablásara sendan heim. 

Verið er að vinna í að koma fleiri rafmagnshiturum til landsins. Algengt er að fólk eigi slíka hitara til svo gott er að kanna meðal vina og vandamanna hvort þeir geti lánað tæki. Hitablásararnir eru væntanlegir til landsins í dag. Hægt er að fylgjast með hjá helstu söluaðilum.   

 • Er hægt að nota bakaraofninn, samlokugrillið eða eitthvað slíkt til að hita?  

Bakaraofnar, brauðristar, samlokugrill og sambærileg heimilistæki eru ekki hönnuð til þess að vera höfð í gangi í margar klukkustundir og því getur fylgt eldhætta að nota þau með slíkum hætti. Best er að nota til þess gerða hitara. Ef ekki er möguleiki að verða sér út um hitara er skást að notast við bakaraofn en gæta þarf þess að hafa hitastigið ekki hærra en um 100 gráður (1000-1200 W), hafa hurð ofnsins opna og fylgjast vel með vegna mögulegrar ofhitnunar á innréttingunni þar sem ofninn er. Gott er að slökkva á ofninum eftir 3 klst keyrslu og leyfa honum að kólna í 1 klst áður en hann er settur í gang aftur. Of löng notkun bakaraofns á of háum hita bæði styttir líftíma tækisins mjög sem og veldur hættu á íkveikju vegna ofhitnunar innréttingar.  

 • Ég á gasgrill, get ég hitað íbúðina mína með því?  

Sjá leiðbeiningar Almannavarna um notkun á gasi innandyra sem getur verið mjög varasamt vegna bæði eitrunar og íkveikjuhættu. Hins vegar er góð hugmynd að nota grillin til eldunar utandyra til að draga úr rafmagnsnotkun. 

 • Ég get farið í sumarbústað, er eitthvað sem ég þarf að hafa í huga áður en ég fer?  

Ef íbúð er yfirgefin er mjög mikilvægt að tryggja að skrúfað sé fyrir heita neysluvatnskrana því þegar hitaveitan kemst í lag byrjar vatnið að streyma aftur. Æskilegt er að lækka á ofnum til að spara notkun á heita vatninu.  

 • Ég næ ekki í píparann minn, hvað skiptir máli varðandi hitakerfið í íbúðinni minni?  

Á vef HS Veitna er að finna góðar leiðbeiningar á þremur tungumálum varðandi hitakerfi húsa við þessar aðstæður: https://www.hsveitur.is/thjonusta/vidhald-og-bilanir/abendingar-vegna-hugsanlegra-natturuhamfara/  

 • Af hverju er ekki slökkt á ljósastaurum og auglýsingaskiltum í þessu ástandi? 

Ljósastaurar og auglýsingaskilti nota annað kerfi en heimilin og því er ekki ástæða til að slökkva á þeim. 

 • Hvaða svæði eru án hitaveitu? 

Reykjanesbær, Suðurnesjabær og Vogar. 

 • Hvað á ég að gera ef húsið mitt verður fyrir tjóni? 

Hafa samband við þitt tryggingarfélag sem á að gera veitt allar upplýsingar varðandi tjón.  

 • Á ég að vera heima við eða á ég að fara að heiman? 

Fólki er frjálst að vera heima en minnt er á mikilvægi þess að gera ráðstafanir til að halda hita á híbýlum. Leiðbeiningar varðandi búnað og notkun hans má finna í þessu skjali. 

 • Hvað getur húseigandi gert til að lágmarka skaða á eigin eignum? 

Kynda með rafmagnsofnum eða gasi, en samkvæmt leiðbeiningum orkufyrirtækja varðandi hámarksnotkun (2.5 kw).

Rétt er að minna á að kerfi húseigenda, s.n. húsveitur (raflagnir, hitalagnir og vatnslagnir) eru eign og á ábyrgð hvers húseiganda og nauðsynlegt að þeir geri það sem í þeirra valdi stendur til þess að koma í veg fyrir eða lágmarka tjón á þessum kerfum komi til þess að náttúruhamfarir skerði aðgengi að þjónustunni.

Hér má finna gagnlegar ábendingar vegna mögulegs langtíma þjónusturofs veitukerfa vegna náttúruhamfara.

Af hverju þarf að huga ef verður heitavatnslaust – Leiðbeiningar frá Félagi pípulagningameistara og Samtökum rafverktaka.

Everything you need to know about the current situation on the Suðurnes Peninsula

General information about the situation: 

 • On Saturday evening, 9 February, a bypass pipe along the Njarðvík main pipeline, which was damaged in the eruption of 8 February, burst. The pipe was probably weakened by the flow of lava, and when water pumping was increased, it seems to have finally burst. The damage is covered by thick lava, so repairs cannot be undertaken. 
 • As a result, hot water no longer reaches Reykjanesbær, and therefore a new pipe has to be laid to deliver hot water. This process will take a few days, but at this time there is no way to say exactly how long it will take. 
 • This will have a significant impact on daily life in Reykjanes for the next few days, and it is clear that next week will test residents’ strength of community and solidarity. 
 • It will be an uncomfortable but very memorable time and the whole family is in this together. It will be over sooner than later.  
 • A cold period is ahead for the houses of Suðurnes and many people have to rely on electric heaters to heat their homes. The problem is that the electricity system is not designed for domestic heating, so this arrangement puts a significant strain on the system.  
 • In order for electricity to remain on, it is therefore imperative that people use electronic devices sparingly and only as needed. In this way, the residents of Suðurnes will help to keep the electricity system running. Power outages have already occurred in a large area due to the increased strain on the system. It cannot be stressed enough how important it is for the electricity system in Suðurnes to use electricity sparingly. The next few days will be crucial.  
 • Saving on electricity consumption is not a question of the amount of electricity, but the load on the distribution grid and transmission capacity. 
 • The Civil Protection Service also encourages residents to check on their neighbors, because it is not certain that everyone has managed to obtain a heater or has seen or understood these instructions. In addition, people who are absent may need help looking after their property and people who belong to vulnerable groups may require assistance. 

Electricity

Electricity must be saved while hot water is not available. The electricity supply systems are not equipped for heating houses with electricity.  

 • Turn off electric heaters while using other energy-intensive electrical appliances. While cooking, use the heat from cooking instead of an electric heater. 
 • If the temperature in the kitchen is below 12°C, the refrigerator can be switched off – this situation will not last that many days, so the food will not go bad. 

Avoid using household appliances that use a lot of electricity!

The household appliances that use the most electricity are listed here in the order of greatest consumption: 

 • Electric cars at home charging stations (400V three-phase) 
 • Heat blowers
 • Electric radiators (oil-filled) 
 • Electric cars on portable chargers (220V) 
 • Cooking equipment (ovens and stoves) 
 • Those who have large fish tanks with heaters need to include that heating when estimating the amount of heating. 

Heavy use of energy-intensive electrical appliances can cause an overload on the electricity distribution grid within neighborhoods. If the consumption is too great, it can cause a serious system collapse, and it is therefore important that everyone follows the recommendations of the Civil Protection Service and energy companies. 

Electric cars should not be charged at home during these conditions as they draw a lot of electricity. Use neighborhood charging stations and express charging stations on the outskirts of town. 

Where can electric cars be charged? 

HS Veitur recommends using the following express charging stations for the general public, to reduce the load on the system: 

 • Brimborg – Flugvellir 8 
 • Instavolt – Aðaltorg 
 • N1 – Flugvellir 27 
 • Orkan – Fitjar 1 
 • ON – Fitjum 
 • Olís/Ísorka – Fitjabraut 

Suitable equipment if electricity is to be used for domestic heating, and appropriate use: 

 • In the event that the heating supply goes out, and for a long time, it is important to keep in mind that the electricity distribution grid is not built to sustain the load of all residents heating their houses with electricity. It is therefore important that residents limit their electricity consumption so that each home, each apartment, uses a maximum of 2,500 W (2.5 kW) including domestic heating. It is very important to keep this is in mind when choosing equipment and also to look for all ways to save energy in other household electricity consumption. It is clear that the above maximum limit is only sufficient for minimum heating of each apartment. It is important that everyone respects these limits in order to ensure the safety of all systems, i.e. both HS Veitur’s distribution system, but more importantly, the electrical installation of each apartment. 

A few tips on choosing equipment and its use: 

 • It is important that the equipment as a whole does not use more than 2,500 W (2.5 kW.) 
 • It is better to use several smaller heaters that can be spread around the premises rather than one large one. By using several smaller heaters, it is possible to spread the load on the electric sockets in the home. 
 • Do not use radiators over 1,000 W (1 kW) and only two of those can be used at the same time. It may also be convenient, depending on the size and number of rooms, to have five units of 500 W (0.5 kW) heaters and spread them around the home. Larger electric heaters can be set down to 1,000 W (1 kW) or 500 W (0.5 kW) as needed so that the total use (combined use of all electric heaters in the apartment) does not exceed the maximum use. 
 • When purchasing new radiators, always review the data sheets that come with it and follow the manufacturer’s instructions. It is important to use radiators with tip-over protection and an automatic switch-off if the radiator overheats. 
 • If using heaters that have been kept in the shed or storage, check them carefully and make sure they are in good condition, the same applies to heaters borrowed from friends and family. 
 • Never place clothes or other items to dry on electric heaters, as this may cause a fire. 
 • Only one radiator should be connected within each electrical circuit. It is recommended to look at the information on the fuse box about the division of circuits into spaces and spread radiators among the circuits. 
 • Do not use multi-plug sockets when connecting electric heaters. They should only be connected directly to an earthed socket on the wall and ensure that the size of the socket is adequate. 
 • The radiator should always be positioned so that it does not create a fire hazard or at risk of tipping over. Do not leave the radiator running for long periods of time when no one is at home. 
 • It is important to limit as much as possible other electricity use in the event that the heating supply is not available and electricity is needed for domestic heating, and minimize the loss of heat. (see more information on energy saving below). 

Gas heaters

 • If using gas heaters, it is very important to pay attention to ventilation and not to close the windows where the gas heater is located. Do not leave the house with gas heating in operation and follow the instructions of the Civil Protection Service regarding their use.  
 • GAS HEATERS CAN PRODUCE CARBON MONOXIDE (CO) WHICH IS A DEADLY POISONOUS GAS 
 • If people use gas heaters, we would like to remind them of the importance of keeping windows open when using gas heaters. It is equally important to turn off all gas before going to sleep and to move the gas container outside. Gas should never be used in a closed space indoors and overnight; it is important to ventilate the space where gas is being used. 

Hot water 

Necessary response to long-term hot water shortage 

Keep warm air inside as much as possible by: 

 • Closing all windows. 
 • Heat flows mostly through the windows of houses and therefore windows must be kept closed and curtains drawn if possible and even protected with blankets or mattresses to block the heat. Open the curtains when the sun is shining to get that heat inside.  
 • Reduce traffic through front door. 
 • Avoid moisture build-up at windows where there is no ventilation. 
 • Pay close attention to intake spaces/hot water fittings and keep them warm, as they are often the most sensitive part of the system. If you have underfloor heating, for example, in a sensitive place such as a sun house, care must be taken to maintain the heat in there. 

Ways to maintain heat 

 • Electric and gas heaters approx. one electric heater alongside general use. Be very careful with gas heaters indoors; follow the instructions of the Civil Protection Service. 
 • Move electric heaters between areas to provide heat to different spaces in the house.
 • Light candles. 
 • People should preferably choose one small space in the apartment that is heated more than others and stay there most of the time, move beds together and stay there together and sleep there. It is easier to maintain heat in small spaces. 
 • Use outdoor clothing, wear wool inside and enough layers to feel comfortable without sweating. 
 • Move potted plants that cannot withstand very low temperatures into the communal space that is kept warmer. 
 • Those who have a fireplace should use the heat from it and avoid electric heating in the meantime. Considerable supplies of firewood are available at Húsasmiðjan, Bauhaus, Byko, the Icelandic Forest Service, Reykavík Forestry Association, Olís and others. 
 • Cook outside normal mealtimes to reduce peak loads. 
 • Use swimming pools in the capital area. The town of Hveragerði has also decided to offer residents of Suðurnes the swimming pool in Laugarskarð in Hveragerði for free during the hot water shortage. 
 • You can heat water for the night and pour into hot-water bottles or 2L bottles and keep it under the blanket, it adds a lot of heat.
 • Use sleeping bags. 
 • When people wake up and have cooled down, it’s important to get the blood moving by climbing stairs, doing squats or similar activities. 
 • Work is underway on the repair the hot water pipeline. It can be expected to take some time to get pressure on the utility system. It can be expected to take a few days for the service to return to normal. 
 • Keep a close eye on the news and recommendations from the heating utility and Civil Protection Service.  

Ways to prevent damage

 • Frost damage in houses first begins to show if the house temperature drops below 4 degrees. In the current climate, it can generally be assumed that such cooling will occur in houses after 3-4 days without heat. 

Snow melting

 • In the case of snow melting that uses run-off water from the house, there is a risk of frost damage occurring within 24 hours. It is important to blow water out of that system with an air compressor and pump antifreeze through the system to prevent damage.  

Hot tubs  

 • If run-off water from the heating system in channeled into a pipe for a hot tub, there is a risk of frost damage occurring within 24 hours. It is important to blow water out of that system with an air compressor and pump antifreeze through the system to prevent damage.  

Windows

 • Heat flows mostly through the windows of houses and therefore windows must be kept closed and curtains drawn if possible and even protected with blankets or mattresses to block the heat.  

Electric and oil heaters 

 • Limit the use of heat blowers that run on electricity. It is best to place such heat blowers in the equipment rooms of buildings to prevent frost damage in the equipment rooms, but not to use them for domestic heating. 
 • Oil-filled electric radiators create less strain on the area’s electricity supply system. 

Underfloor heating system

 • In the case of a flow-through system with mixing, it is recommended to disconnect the circulation pumps. Circulation pumps do not need to be disconnected if heating systems are closed, and this applies to both underfloor heating and radiator systems.  

Assessment of property’s condition  

 • To monitor cold temperature inside houses, thermometers can be installed, or place a glass of water on the floor next to an exterior wall to observe if the water has started to freeze. 

Cold water 

Cold water has been secured for the Suðurnes Peninsula. Shortage of drinking water cannot be ruled out, e.g. if intakes freeze and it is therefore a good idea for households to have water in flasks, water buckets or plastic bottles for cooking, consumption and also to be able to flush the toilet a few times. 

Q&A  

 • What is the best way to maintain heat inside my apartment?  

See: Necessary response to long-term hot water shortage  

 • What electrical appliances can I use?  

The most important issue now is to reduce electricity use. There is a lot of strain on the electricity distribution grid in all neighborhoods in Suðurnes, so the Civil Protection Service strongly recommends that people avoid using vacuum cleaners, washing machines, dryers and other appliances that consume a lot of energy. Normal use of ovens returns heat into the apartment, so there is no need to reduce such use.  

Those who have large fish tanks with heaters need to include that heating when estimating the amount of heating. 

 • I couldn’t buy a heater, how should I heat my apartment?  

Residents of Reykjanes who are in urgent need of heat generators can borrow electric radiators or blowers from the premises of the Suðurnes Fire Station where the operations management is located. Those who cannot get there themselves can contact 112 and have a heat blower delivered to their home. 

Work is underway to ship more electric heaters to the country. It is common for people to have such heaters, so it’s a good idea to check whether friends and family can lend you a device. The heat blowers are expected to arrive in Iceland today. You can follow up with major retailers.   

 • Can I use the oven, sandwich grill or something similar for heating?  

Ovens, toasters, sandwich grills and similar household appliances are not designed to be kept running for many hours, and therefore such use can create a fire hazard. It is best to use heaters that are designed for this purpose. If it is not possible to obtain a heater, it is recommended to use the oven, but the temperature must not be set higher than about 100 degrees (1000-1200 W), keep the door of the oven open and pay close attention to possible overheating of the interior fixtures where the oven is located. It is advised to switch off the oven after 3 hours of operation and allow it to cool for 1 hour before starting it up again. Prolonged use of the oven at excessive temperature greatly reduces the lifetime of the appliance and causes a risk of ignition due to overheating of the interior fixtures.  

 • I have a gas barbeque, can I use it to heat my apartment?  

See instructions from the Civil Protection Service on the use of gas indoors, which can be very dangerous due to both poisoning and ignition risks. However, it is a good idea to use the barbeque for outdoor cooking to reduce electricity consumption. 

 • I can go to a holiday home, is there anything I need to keep in mind before I go?  

If an apartment is unoccupied, it is very important to ensure that the hot water taps are turned off, because when the heating system is fixed, the water will start flowing again. It is recommended to lower the settings of radiators to save on the use of hot water.  

 • I can’t reach my plumber, what’s important about the heating system in my apartment?  

The website of HS Veitur contains useful instructions in three languages regarding domestic heating systems in these conditions: https://www.hsveitur.is/thjonusta/vidhald-og-bilanir/abendingar-vegna-hugsanlegra-natturuhamfara/  

 • Why aren’t the streetlights and billboards turned off in this situation? 

Streetlights and billboards use a different system than residential homes, so there is no reason to turn them off. 

 • Which areas are without heating? 

Reykjanesbær, Suðurnesjabær and Vogar. 

 • What should I do if my house is damaged? 

Contact your insurance company, which should be able to provide all information regarding damage.  

 • Should I stay at home or should I leave home? 

People are free to stay at home, but are reminded of the importance of taking measures to keep their homes warm. Instructions regarding equipment and how to use it can be found in this document. 

 • What can a homeowner do to minimize damage to their property? 

Heat with electric heaters or gas, but in accordance with the instructions of power companies regarding maximum consumption (2.5 kw).

It is worth noting that homeowners’ systems, e.g. domestic utilities (electric wiring, heat pipes and water plumbing) are the property and responsibility of each homeowner and they must do everything in their power to prevent or minimize damage to these systems in the event that a natural disaster reduces access to the service.

Here you can find useful tips for possible long-term service interruption of utility systems due to natural disasters.

Useful tips in the event of hot water shortage – Guidelines from the Association of Master Plumbers and the Association of Electrical Contractors.

Polski

Wszystko, co musisz wiedzieć o aktualnej sytuacji w Suðurnes

Ogólne informacje o sytuacji:

 •    W sobotni wieczór 9 lutego pękła rura obejściowa wzdłuż Njarðvíkuräðirn, która 8 lutego została uszkodzona podczas erupcji. Rura prawdopodobnie została osłabiona przepływem lawy, a podczas pompowania wody, najprawdopodobniej pękła. Nie można podjąć naprawy, gdyż uszkodzenia pokrywa gęsta lawa.
 •    W rezultacie gorąca woda nie przepływa już do Reykjanesbær i dlatego należy tam wstawić nowe rury dostarczające ciepłą wodę. Proces ten zajmie kilka dni, ale w tej chwili nie można dokładnie określić jak długo to zajmie.
 •    Przez kilka następnych dni będzie to miało ogromny wpływ na codzienne życie w Reykjanes i oczywiste jest to, że przyszły tydzień wystawi na próbę siłę stowarzyszania i spójności mieszkańców.
 •    Będzie to niewygodny, ale także niezapomniany czas, w którym uczestniczyć będą całe rodziny. Wcześniej niż później – dojdzie do zakończenia tej sytuacji.  
 •    W domach w Suðurnes panuje mroźna pogoda i wiele osób musi polegać na grzejnikach elektrycznych, aby ogrzewać swoje domy. Problem w tym, że system elektroenergetyczny nie jest przeznaczony do ogrzewania domów, więc takie rozwiązanie znacznie go obciąża.
 •     Aby prąd mógł pozostać włączony, konieczne jest, aby ludzie korzystali z urządzeń elektronicznych oszczędnie i tylko w razie potrzeby. W ten sposób mieszkańcy Suðurnes pomagają w utrzymaniu funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Na dużym obszarze zauważono już przerwy w dostawie prądu spowodowane obciążeniem. Nie możemy wystarczająco często powtarzać, jak ważne jest, aby system elektroenergetyczny w Suðurnes oszczędnie korzystał z energii elektrycznej. Najbliższe dni będą kluczowe.
 •    Oszczędność na zużyciu energii elektrycznej nie jest kwestią ilości energii elektrycznej, ale obciążenia systemu dystrybucyjnego i zdolności przesyłowych.
 •    Departament Ochrony Ludności zachęca również mieszkańców, aby zwracali uwagę na swoich sąsiadów, ponieważ nie każdemu udało się zdobyć grzejnik, nie każdy również widział lub zrozumiał niniejsze instrukcje. Ponadto osoby nieobecne mogą potrzebować pomocy w opiece nad swoim majątkiem, a osoby należące do grup szczególnie wrażliwych mogą potrzebować pomocy.

Prąd 

Należy oszczędzać energię elektryczną, dotąd aż nie będzie dostępna ciepła woda. Systemy zasilania energią elektryczną nie zakładają ogrzewania domów energią elektryczną.

 •    Wyłącz grzejniki elektryczne podczas korzystania z innych energochłonnych urządzeń elektronicznych. Jednocześnie podczas gotowania wykorzystuj ciepło pochodzące z gotowania zamiast grzejnika elektrycznego.
 •    Jeśli temperatura w kuchni wynosi poniżej 12°C, lodówkę można wyłączyć – to nie jest tak długi okres, żeby jedzenie mogło się zepsuć. 

Unikaj używania urządzeń gospodarstwa domowego, które zużywają dużo prądu!

Urządzenia gospodarstwa domowego zużywające najwięcej energii elektrycznej wymieniono poniżej w kolejności największego zużycia:

 • Samochody elektryczne na domowej stacji ładowania (trójfazowe 400V)
 • Dmuchawy ciepła
 • Grzejniki elektryczne (olejowe)
 • Samochody elektryczne na ładowarkach podróżnych (220V)
 • Urządzenia kuchenne (piekarniki i kuchenki)
 • Ci, którzy mają duże akwaria z grzejnikami, muszą uwzględnić to ogrzewanie przy szacowaniu zakresu ogrzewania.

Intensywne korzystanie z energochłonnych urządzeń elektrycznych może spowodować przeciążenie systemu dystrybucji energii elektrycznej w sąsiedztwie. Zbyt duże zużycie może spowodować poważną awarię systemu, dlatego ważne jest, aby każdy stosował się do zaleceń Departamentu Ochrony Ludności i przedsiębiorstw energetycznych.

Proszę nie ładować samochodów elektrycznych w domu, gdyż pobierają one za dużo prądu. Proszę korzystać z ładowania ogólnodostępnego w Twoim sąsiedztwie i szybkiego ładowania na obrzeżach miasta.

Gdzie można ładować samochody elektryczne?

HS Veitur zaleca korzystać z następujących stacji szybkiego ładowania ze względu na obciążenie systemu:

 • Brimborg – Flugvellir 8 
 • Instavolt – Aðaltorg 
 • N1 – Flugvellir 27 
 • Orkan – Fitjar 1 
 • ON – Fitjum 
 • Olís/Ísorka – Fitjabraut 

Dobór urządzeń w przypadku wykorzystywania energii elektrycznej do centralnego ogrzewania i jej wykorzystanie:

 • W przypadku przerwy w dostawie ciepła, który nastąpi na dłuższy czas, należy pamiętać, że system dystrybucji energii elektrycznej nie jest zbudowany na obciążenie wszystkich mieszkańców ogrzewających swoje domy energią elektryczną. Dlatego ważne jest, aby mieszkańcy ograniczali zużycie energii elektrycznej, tak aby każdy dom, każde mieszkanie zużywało maksymalnie 2500 W (2,5 kW) w tym wliczone jest centralne ogrzewanie. Bardzo ważne jest, aby mieć to na uwadze przy wyborze sprzętu, a także szukać wszelkich sposobów oszczędzania energii w innym zużyciu energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Oczywiste jest, że powyższe maksimum wystarczy jedynie na minimalne ogrzanie każdego mieszkania. Ważne jest, aby wszyscy przestrzegali tych ograniczeń, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich systemów, tj. zarówno system dystrybucyjny HS Veitna, jak i, co najważniejsze, instalację elektryczną danego mieszkania.

Kilka wskazówek dotyczących wyboru sprzętu i jego użytkowania:

 • Ważne, aby sprzęt w całości nie zużywał więcej niż 2500 W (2,5 kW).
 • Lepiej zastosować kilka mniejszych grzejników, które można rozmieścić po całym pomieszczeniu, niż jeden duży. Stosując więcej mniejszych grzejników, możliwe jest rozłożenie obciążenia na ogniwa znajdujące się w domu.
 • W żadnym wypadku nie należy wybierać grzejników o mocy większej niż 1000 W (1 kW), gdyż wówczas maksymalnie dwa z nich będą mogły działać jednocześnie. W zależności od wielkości i liczby pomieszczeń wygodne może być także posiadanie pięciu grzejników o mocy 500 W (0,5 kW) i rozmieszczenie ich w całym domu. Większe grzejniki elektryczne można w zależności od potrzeb ustawić na 1000 W (1 kW) lub 500 W (0,5 kW), tak aby całkowite zużycie (łączne wykorzystanie wszystkich grzejników elektrycznych w mieszkaniu) nie przekroczyło maksymalnego wykorzystania prądu.
 • Kupując nowy grzejnik, zapoznaj się z dołączonymi do niego instrukcjami obsługi i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Ważne jest, aby używać grzejników z zabezpieczeniem przed przewróceniem i funkcją automatycznego wyłączania w przypadku przegrzania grzejnika.
 • Jeśli zamierzasz używać grzejników stojących w garażu lub magazynie, sprawdź je dokładnie i upewnij się, że są w dobrym stanie, to samo dotyczy grzejników pożyczonych od znajomych i rodziny.
 • Nigdy nie kładź ubrań ani innych przedmiotów do suszenia na grzejnikach elektrycznych, ponieważ może to spowodować pożar.
 • Do gniazdka elektrycznego należy podłączyć tylko jeden grzejnik. Zaleca się zapoznanie z informacjami w tabeli elektrycznej dotyczącymi podziału gniazdek w pomieszczeniach i rozmieszczenia grzejników w różnych miejscach w domu.
 • Przy podłączaniu grzejników elektrycznych nie należy stosować przedłużaczy. Należy je podłączać wyłącznie bezpośrednio do uziemionego przyłącza na ścianie i upewnić się, że rozmiar przyłącza jest odpowiedni.
 • Grzejnik należy zawsze ustawiać w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia pożarowego i tym samym ryzyka jego przewrócenia. Nie zostawiaj włączonego grzejnika na dłuższy czas, gdy nikogo nie ma w domu.
 • Ważne jest, aby w jak największym stopniu ograniczyć wykorzystanie innej energii elektrycznej, jeśli zdarza się, że ogrzewanie nie jest dostępne, a energia elektryczna musi być wykorzystywana do ogrzewania domu oraz minimalizować straty ciepła. (więcej informacji na temat oszczędzania energii znajdziesz poniżej).

Grzejniki gazowe

 •    W przypadku korzystania z pieca gazowego bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na wentylację i niezamykanie okien w miejscu, w którym znajduje się grzejnik gazowy. Nie należy wychodzić z domu z włączonym ogrzewaniem gazowym, a podczas korzystania z niego należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa publicznego.
 •     NAGRZEWNICE GAZOWE MOGĄ PRODUKOWAĆ TLENEK WĘGLA (CO), KTÓRY JEST NIEBEZPIECZNYM GAZEM
 •    Jeśli ludzie korzystają z grzejników gazowych, chcielibyśmy im przypomnieć, jak ważne jest otwieranie okien podczas korzystania z grzejników gazowych. Równie ważne jest wyłączenie gazu przed pójściem spać i wystawienie butli z gazem za drzwiami. Gazu nie należy nigdy używać w pomieszczeniach zamkniętych ani w nocy, ważne jest, aby wietrzyć pomieszczenie, w którym używany jest gaz.

Gorąca woda

Niezbędnie ważne podczas długotrwałego niedoboru ciepłej wody

Utrzymuj jak najwięcej ciepłego powietrza poprzez:

 • Zamykanie wszystkich okien.
 • Ciepło przepływa głównie przez okna domów, dlatego należy zamykać okna i, jeśli to możliwe, zasłaniać okna zasłonami, a nawet chronić je kocami lub materacami, aby zablokować ciepło. Gdy za oknem świeci słońce odsłoń okno, aby uzyskać ciepło.
 • Zmniejsz wchodzenie i wychodzenie drzwiami wejściowymi.
 • Należy zachować ostrożność, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci w oknach, w których nie ma wentylacji.
 • Zwróć szczególną uwagę na miejsca wlotowe/półki z ciepłą wodą i utrzymuj je w cieple, ponieważ często są to najbardziej wrażliwa część systemu. Jeśli jesteś np. w przypadku ogrzewania podłogowego we wrażliwym miejscu, takim jak weranda, należy zadbać o to, aby zatrzymać ciepło w tym miejscu.

Sposoby na utrzymanie ciepła:

 • Grzejniki elektryczne i gazowe, jeden grzejnik elektryczny do ogólnego użytku. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku grzejników gazowych w pomieszczeniach zamkniętych, postępuj zgodnie z instrukcjami Departamentu Ochrony Ludności.
 • Przesuwaj grzejnik elektryczny pomiędzy obszarami, aby zapewnić ciepło różnym pomieszczeniom w domu.
 • Zapal świece.
 • Idealnie byłoby, gdyby ludzie wybrali jedno małe pomieszczenie w mieszkaniu, które jest ogrzewane bardziej niż inne i przebywali tam przez większość czasu, zsuwali łóżka razem i przebywali tam razem oraz tam spali. W małych pomieszczeniach łatwiej jest utrzymać ciepło.
 • Korzystaj z odzieży zimowej, w środku załóż wełniany sweter, a następnie tyle warstw, aby czuć się komfortowo, ale nie gorąco.
 • Kwiaty doniczkowe, które nie tolerują bardzo niskich temperatur, należy przenieść do cieplejszego miejsca.
 • Ci, którzy posiadają kominek, powinni w międzyczasie wykorzystać ten przywilej i ogrzać w ten sposób dom i zrezygnować z ogrzewania elektrycznego. Znaczne zapasy drewna opałowego znajdują się w Húsasmiðjan, Bauhaus, Byko, Skogræktinn, Skogræktarfélag Reykavíkur, Olís i innych.
 • Gotuj poza normalnymi porami posiłków, aby zmniejszyć zużycie prądu, gdy większość ludzi korzysta z prądu.
 • Skorzystaj z basenów w stolicy. Miasto Hveragerði zdecydowało się także udostępnić mieszkańcom Suðurnesji basen w Laugarskarði w Hveragerði za darmo, tak długo jak nie będą oni mieli dostępu do ciepłej wody.
 • Można podgrzać wodę na noc i umieścić ją w termoforze grzewczym lub w butelkach 2L i trzymać pod kocem, dodaje dużo ciepła.
 • Skorzystaj ze śpiworów.
 • Zaraz po pobudce jesteśmy bardzo spokojni, ważne jest, aby pobudzić przepływ krwi, wchodząc po schodach, wykonując przysiady lub inny rodzaj ruchu.
 • Trwa naprawa rur grzewczych. Można się spodziewać, że ciśnienie cieplej wody na system rur grzewczych zajmie trochę czasu. Można się spodziewać, że minie kilka dni, zanim zacznie to działać normalnie.
 • Zwracaj szczególną uwagę na aktualności i zalecenia przedsiębiorstwa dostarczającego ciepła i Departamentu Ochrony Ludności.
  • Sposoby, aby zapobiec szkodą
 • Uszkodzenia spowodowane przez mróz w domach zaczynają pojawiać, gdy temperatura w pomieszczeniach spada poniżej 4 stopni Celsjusza. Przy obecnej pogodzie można zazwyczaj spodziewać się, że taka ochłodzenie wystąpi w domach po 3-4 dniach bez ogrzewania.
  • Topnienie śniegu
 • Jeśli chodzi o topnienie śniegu, gdzie woda odpływa z kanalizacji przy budynku mieszkalnym, istnieje ryzyko powstania szkód spowodowanych mrozem. Ważne jest usuwanie wody z systemu za pomocą sprężarki powietrznej oraz przepompowywanie zimnej wody przez system, aby zapobiec szkodom.
  • Jacuzzi  
 • W przypadku gdy dopływ ciepłej wody przepływa do jacuzzi, istnieje ryzyko powstania szkód spowodowanych mrozem. Ważne jest usuwanie wody z systemu za pomocą sprężarki powietrznej oraz przepompowywanie zimnej wody przez system, aby zapobiec szkodom.
  • Okna 
 • Oknami przedostaje się najwięcej ciepła, dlatego ważne jest, aby zamknąć okna i w razie możliwości zasłonić je zasłonami, a nawet zakryć je kocami lub kołdrami, aby zapobiec utracie ciepła
  • Grzejniki elektryczne i olejowe
 • Należy ograniczyć używanie grzejników elektrycznych. Najlepiej jest umieścić takie grzejniki w pomieszczeniach użytkowania domowego, aby zapobiec szkodom mogącym zaistnieć przez mróz, nie używać ich do ogólnego ogrzewania domu. 
 • Elektryczne grzejniki olejowe powodują mniejsze obciążenie sieci energetycznej.
  • Ogrzewanie podłogowe  
 • W przypadku kilkufazowego systemu przepływowego zaleca się odłączenie pomp obiegowych. Pompy obiegowe nie muszą być odłączane w przypadku zamkniętych instalacji grzewczych i dotyczy to zarówno ogrzewania podłogowego, jak i grzejnikowego.
  • Ocena stanu nieruchomości 
 • Do oceny zimna w domach można zainstalować termometr lub postawić szklankę wody na podłodze obok ściany zewnętrznej, aby sprawdzić czy woda nie zamarza.
  • Zimna woda
 • Zimna woda została zapewniona dla Suðurnes. Nie można jednak wykluczyć niedoboru wody pitnej, na przykład, jeżeli system doprowadzania wody by zamarzł. Zalecane jest, aby magazynować wodę w bidonach, butelkach na wodę i plastikowych butelkach, zarówno do użytku domowego, picia, jak i do spłukiwania toalet.
  • W jaki sposób najlepiej można utrzymać ciepło w domach? 
 • Zobacz: Konieczna reakcja na długotrwały brak dostępu do ciepłej wody
  •  Jakie urządzenia elektryczne można używać?
 • Obecnie istotne jest dołożenie wszelkich starań, aby oszczędzać zużycie energii elektrycznej. Wszystkie sieci elektryczne na Półwyspie Reykjanes są obecnie pod ogromnym obciążeniem.  Departament Ochrony Ludności apeluje, aby ludzie ograniczyli używanie urządzeń takich jak odkurzacze, pralki, suszarki i innych tym podobnych urządzeń, które zużywają dużą ilość energii.  Korzystanie z piekarników przekazuje ciepło do domów, więc nie ma potrzeby ograniczania ich użytku.
 • Osoby, które posiadają duże akwaria z grzejnikami, muszą uwzględnić owe ogrzewanie przy szacowaniu zakresu ogrzewania.
  •   Nie udało mi się kupić grzejnika, jak więc mam ogrzać moje mieszkanie?  
 • Mieszkańcy Reykjanes, którzy pilnie potrzebują źródła ciepła, mogą wypożyczyć grzejniki elektrycznych lub dmuchawy ogrzewające od remizy strażackiej Suðurnesja, gdzie mieści się Centrum Kierowania Działaniami. Osoby, które nie mogą same dotrzeć na miejsce, mogą zadzwonić pod numer 112 i poprosić o dostarczenie grzejnika. 
 • Prowadzone są działania mające na celu sprowadzenia do kraju większej liczby grzejników elektrycznych. Często bywa tak, ktoś z naszych bliskich posiada u siebie w domu takie grzejniki, dlatego warto jest sprawdzić u znajomych i rodziny, czy mogą pożyczyć takie urządzenie. Oczekuje się, że dmuchawy ciepła dotrą na Islandię już dzisiaj. Można to śledzić u największych sprzedawców detalicznych.
  • Czy można użyć piekarnika, grilla kanapkowego lub tym podobnego urządzenia do ogrzewania?

Piekarniki, tostery, grille kanapkowe jak i inne tym podobne urządzenia gospodarstwa domowego nie są dostosowane do wielogodzinnego działania, dlatego używanie ich w taki sposób może stwarzać ryzyko pożaru. Do ogrzewania domu najlepiej jest stosować przeznaczone do tego grzejniki. W przypadku gdy ktoś nie ma możliwości otrzymania grzejnika, można użyć piekarnika. Należy jednak uważać, aby temperatura nie przewyższała 100 stopni Celsjusza (1000-1200 W), a drzwiczki piekarnika były otwarte. Należy również zwrócić szczególną uwagę na możliwe przegrzanie wnętrza, w którym znajduje się piekarnik. Zalecane jest wyłączenie piekarnika po 3 godzinach działania i pozostawienie go do ostygnięcia na 1 godzinę przed ponownym włączeniem. Używanie piekarnika przez zbyt długi czas przy zbyt wysokiej temperaturze znacznie skraca żywotność urządzenia i stwarza ryzyko pożaru na skutek przegrzania.

 •  Mam grilla na gaz, czy mogę ogrzać nim mieszkanie?  
 • Zapoznaj się z instrukcjami Departamentu Ochrony Ludności dotyczącymi stosowania gazu w pomieszczeniach zamkniętych, który może być bardzo niebezpieczny ze względu na ryzyko zatrucia i zapłonu. Aczkolwiek dobrym pomysłem jest używanie grillów do gotowania na świeżym powietrzu, aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej.
  •  Mam możliwość pojechać do domku letniskowego, czy jest coś, o czym muszę pamiętać przed wyjazdem?  
 • Jeśli mieszkanie jest opuszczone, bardzo ważne jest, aby zakręcić krany z ciepłą wodą, ponieważ po naprawie ogrzewania woda zaczyna płynąć ponownie. Aby zaoszczędzić na zużyciu ciepłej wody, zaleca się obniżenie grzejników.
  •  Nie mogę się dodzwonić do mojego hydraulika. Jakie znaczenie ma instalacja grzewcza w moim mieszkaniu?
 • Na stronie internetowej HS Veitna można znaleźć informacje w trzech językach dotyczące systemu ogrzewania domów w tych warunkach: https://www.hsveitur.is/thjonusta/vidhald-og-bilanir/abendingar-vegna-hugsanlegra-natturuhamfara/
  • Dlaczego w tej sytuacji nie wyłącza się latarni i billboardów?? 
 • Latarnie i billboardy korzystają z innego systemu niż domy, więc nie ma powodu, aby je wyłączać.
 • Które miejsca są pozbawione cieplej wody? 
 • Reykjanesbær, Suðurnesjabær i Vogar. 
 •  Co mogę zrobić, jeśli mój dom ulegnie uszkodzeniu? 
 • Skontaktuj się ze swoją firmą ubezpieczeniową, która powinna być w stanie udzielić wszelkich informacji na temat szkód.
  • Powinienem być w domu, czy lepiej żebym opuścił mój dom? 
 • Ludzie mogą jak najbardziej pozostać w domu, przypomina się jednak o znaczeniu podejmowania działań zapewniających ciepło w domach. Instrukcje dotyczące sprzętu i jego użytkowania można znaleźć w powyższych instrukcjach.
  • Co może zrobić właściciel domu, żeby zminimalizować szkody w swojej nieruchomości?
 • Ogrzewać dom grzejnikami elektrycznymi lub gazowymi, ale zgodnie z zaleceniami przedsiębiorstw energetycznych odnośnie do maksymalnego zużycia (2,5 kw).

Warto przypomnieć, że systemy domów, to znaczy media (przewody elektryczne, grzewcze i wodociągowe) są własnością każdego właściciela domu, dlatego konieczne jest, aby zrobił on wszystko, co w jego mocy, aby zapobiec lub zminimalizować uszkodzenia tych systemów w przypadku klęski żywiołowej ograniczającej dostęp do usług.

Tutaj znajdziesz przydatne wskazówki dotyczące ewentualnych długotrwałych przerw w działaniu systemów użyteczności publicznej na skutek klęsk żywiołowych.

O czym warto pamiętać w razie awarii cieplej wody – Wytyczne Stowarzyszenia wykwalifikowanych Hydraulików i Stowarzyszenia wykfalifikowanych elektryków.