Praca i usługi w Suðurnesjabæjar od 4-go maja 2020

Praca i usługi w Suðurnesjabæjar od 4-go maja 2020

Zwolnienie z zakazu zgromadzeń wejdzie w życie 4 maja, w szczególności w odniesieniu do ograniczeń liczbowych, ponadto usługi, które zostały zamknięte z powodu bliskich kontaktów, będą mogły zostać ponownie otwarte. Suðurnesjabær podjął decyzję o zwolnieniu z  zakazu zgromadzeń zgodnie z ogłoszeniem tego dnia Ministra Zdrowia 21 kwietnia 2020 r. i notatką od epidemiologa do Ministra Zdrowia 19 kwietnia 2020 r.

 

Nadal kładziony jest nnacisk na przestrzeganie ogólnych wytycznych dotyczących zapobiegania chorobom:

- Mycie rąk i dezynfekcja, higiena ogólna.

- Zachowanie 2-metrowych odległości między osobami.

- Liczba osób w tym samym pokoju nie przekracza 50 osób, a w domach osób starszych – 20 osób.

 

Ratusz

 

Od poniedziałku 4 maja pracownicy urzędów miejskich w Garður i Sandgerði pracują na swoich stanowiskach pracy, jak przed zakazem zgromadzeń. Wszystkie zalecenia muszą być przestrzegane i będą podjęte odpowiednie środki w salach konferencyjnych. Biura w obu urzędach będą otwarte w normalnych godzinach, ale zostaną podjęte środki w celu opanowania epidemii, w tym  ograniczenia dostępu gości do pomieszczeń pracowniczych.

 

Szkoły

 

Ograniczenia w nauce zostają zniesione, a działalność przedszkoli, szkół podstawowych i muzycznych w Suðurnesjabær będzie normalna. Ogólne środki zapobiegające epidemii będą kontynuowane.

-          Nie będzie ograniczeń co do liczby uczniów w szkołach.

-          Nauczyciele i inni pracownicy muszą się stosować do zasady nie więcej niż 50 osób w tym samym miejscu i dwóch metrów odległości pomiędzy.

-          Otwarte  zostają centra społeczne.

-          Imprezy np. ferie wiosenne, wycieczki i zkończenie szkoły mogą się odbywać, ale bez dorosłych gości spoza szkoły, takich jak rodzice.

-          Świetlica będzie otwarta.

-          Sporty szkolne wewnątrz (i na zewnątrz) będą dozwolone.

-          Basen i korzystanie z przebieralni będzie dozwolone.

-          Wszyscy uczniowie mogą uczęszczać do szkoły w tym samym czasie, wyjść na zewnątrz i uczęszczać na stołówkę.

-          Z powodu epidemii dostęp dorosłych do szkół będzie nadal ograniczony.

 

Usługi opieki społecznej

 

Ogólna zasada jest taka, że ​​osoby z tej samej grupy korzystają z usług jednocześnie. Personel nadal będzie starał się współpracować z jedną  grupą i ograniczyć przemieszczanie się pomiędzy grupami, chyba że będzie to absolutnie konieczne.

 

- Centra społeczne dla dorosłych - Miðhús i Auðarstofa otwarte zostaną w poniedziałek, 4 maja.

W centrach opieki nad osobami starszymi nadal będzie obowiązywać limit do maksymalnie 20 osób w każdym pomieszczeniu należącym do tej samej grupy. Użytkownicy zostaną podzieleni na grupy kwarantanny na podstawie faktu, że są w tej samej grupie razem. Podczas treningu grupowego konieczne jest zachowanie zasady 2 metrów odległości, a maksymalna liczba w pomieszczeniu opiera się na tej zasadzie. Grupowe treningi będą nadal opierać się na fakcie, że ćwiczą osoby z tej samej grupy. Konieczne może być wcześniejsze zapisanie się, aby upewnić się, że liczba w danym momencie nie przekracza 20 osób w pomieszczeniu w jednym czasie i możliwe jest utrzymanie zasady 2 metrów.

 

- Jedzenie w domu opieki - Miðhús i posiłki dostarczane do domów

Od poniedziałku 4 maja będą dostępne obiady na stołówce w Miðhús. Jedzenie zostanie dostarczone w opakowaniach jednorazowych. Usługa nie będzie dostępna dla gości, tylko dla tych, którzy w danym momencie uczestniczą w zajęciach. Posiłki nadal będą dostarczane do domów dla osób tego potrzebujących .

 

- Pobyt krótkoterminowy dla dzieci niepełnosprawnych - Heiðarholt

Heiðarholt otwiera się w poniedziałek, 4 maja. Działania będą uwzględniać warunki lokalu, grupy pracowników oraz spersonalizowane usługi dla odbiorców.

 

- Usługa transportu dla osób niepełnosprawnych - Ferðaþjónusta Reykjaness

Ferðaþjónusta Reykjaness świadczy usługi transportowe dla Suðurnesjabær zgodnie z najwyższymi środkami ostrożności, i dotyczy to zarówno usługodawców, jak i pasażerów. Pasażerowie, którym nie wolno korzystać z usług prowadzenia pojazdu, to ci, którzy zostali poddani kwarantannie, są w izolacji (w tym w oczekiwaniu na wyniki pobranych próbek), zostali odizolowani ze względu na zakażenie COVID-19 i nie upłynęło 14 dni od wypisu oraz osoby z objawami choroby (przeziębienie, kaszel, gorączka, ból głowy, ból kości, zmęczenie, ból brzucha, biegunka itp.).

 

- Mieszkania dla osób niepełnosprawnych - Lækjamót

Mieszkańcy będą nadal podzieleni na grupy i będzie to oparte na fakcie, że osoby w tej samej grupie są razem. Personel nadal będzie starał się współpracować z jedną  grupą i ograniczyć przemieszczanie się pomiędzy grupami, chyba że będzie to absolutnie konieczne. Każdy mieszkaniec musi dostosować liczbę wizyt do swojej sytuacji, biorąc pod uwagę fakt, że infekcja może być przenoszona do domu wraz z gośćmi.

 

Centrum sportowe

 

Baseny i centra fitness będą nadal niedostępne dla publiczności. Zgodnie z zaleceniem dotyczącym kryteriów wielkości sali, jednocześnie z trenerem mogą przebywać tam maksymalnie cztery osoby, w związku z zorganizowanymi ćwiczeniami sportowymi. Korzystanie z szatni będzie zabronione. W czasie zorganizowanych zajęć pływania dla dorosłych może być jednocześnie maksymalnie siedem osób i mogą one korzystać z przebieralni i prysznica. Baseny, garderoby i prysznice będą otwarte dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

 

Muzeum

 

Biblioteka publiczna w Sandgerði i muzeum regionalne Garðskagi zostaną otwarte od poniedziałku 4 maja.

 

Jeśli ilość infekcji spowodowana przez COVID-19 ponownie wzrośnie w społeczeństwie, usługi mogą wymagać ponownej oceny, a następnie instrukcji i zaleceń Urzędu Ochrony Ludności, Biura Dyrektora Zdrowia i Głównego Epidemiologa.

 

Wszyscy jesteśmy obroną cywilną!