Plan reagowania

Na wypadek pandemi wirusa COVID-19 Suðurnesjabær uważnie śledzi i postępuje zgodnie z instrukcjami i instrukcjami Urzędu Dyrektora Zdrowia Publicznego, Epidemiologa i Departamentu Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji. Podjęto różne środki w celu zabezpieczenia ważnych działań i usług gminy. Szczególną uwagę zwrócono na interesy osób w najcięższej sytuacji, najstarszych mieszkańców oraz osób z chorobami przewlekłymi.

Zarząd miasta Suðurnesjabær działa zgodnie z planem reagowania w przypadku pandemii. Został wydany plan postępowania w mieście Suðurnesjabær w przypadku epidemii, który opracowali kierownicy i personel. Działa specjalny komitet, który składa się z burmistrza i kierowników wydziałów administracyjnych, planowania i środowiska oraz wydziału rodzinnego. Komitet spotyka się zazwyczaj codziennie w celu dokonania przeglądu rozwoju epidemii i podjęcia decyzji o działaniu. Działania te obejmują zarządzanie gminą i jej instytucjami oraz zapewniają efektywność wymiany informacji.

Rozwój epidemii jest bardzo szybki i zmienia się z dnia na dzień. W rezultacie reakcje i działania zmieniają się również, a plany reagowania i inne działania mogą ulec zmianie w krótkim czasie. Wobec tego rada miasta Suðurnesjabær ściśle monitoruje wskazówki i instrukcje rządu dotyczące środków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i podjęcie odpowiednich działań.

Tym samym ważne jest zajęcie się tym dużym zadaniem, we  współpracy i solidarnie przez wszystke strony. Naszą wspólną misją jest poradzenie sobie z tą niespotykaną sytuacją.

Plan reagowania miasta Suðurnesjabær na grypę pandemiczną COVID-19, 1. wydanie. 11 marca 2020 roku można znaleźć tutaj.

Dalsze informacje będą publikowane na stronie internetowej gminy w miarę rozwoju sytuacji.

Ważne jest, abyśmy wszyscy wspólnie starali się spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa.