Deiliskipulag í Sandgerði Íbúðarsvæði sunnan Sandgerðisvegar

Deiliskipulag í Sandgerði

 Íbúðarsvæði sunnan Sandgerðisvegar

 

Deiliskipulagssvæðið er á nyrðri hluta svæðis sem skilgreint er sem íbúðarsvæði Í10 í Aðalskipulagi

Sandgerðisbæjar 2008 – 2024 og er syðsti hluti þéttbýlis. Skv. aðalskipulaginu er svæðið Í10 alls 31 ha og er þar gert ráð fyrir 275 íbúðum. Þar segir m.a. að um sé að ræða íbúðarsvæði með leikskóla, og skiptist byggð í nyrðri og syðri hluta með útivistarsvæði á milli. Ráðgerð sé lág byggð fjölbreyttra íbúðargerða með áherslu á sérbýli.

 

Samþykkt var á fundi framkvæmda- og skipulagsráðs 18. sept. 2018 að leggja til að auglýsa og kynna tillögu að deiliskipulagi fyrir íbúðarsvæðið á öllu svæði Í10 og var það samþykkt í bæjarstjórn 4. okt. 2018. Athugasemdafresti vegna auglýsingar og kynningar deiliskipulagstillögunnar lauk 28. des. 2018. Á fundi framkvæmda- og skipulagsráðs 31. jan. 2019 var lagt til að umfang íbúðarbyggðarinnar yrði minnkað verulega til að koma til móts við þær athugasemdir sem bárust við auglýsta tillögu og var það samþykkt í bæjarstjórn 6. feb. 2019. Í samþykktinni fólst að deiliskipulagssvæðið myndi einungis ná til norðurhluta og nyrðri safngötu svæðis Í10 skv. Aðalskipulagi Sandgerðisbæjar 2008 – 2024 . Lítilsháttar tilfærslur yrðu á húsagerðum innan þess hluta. Deiliskipulagssvæðið sem nú um ræðir nær til nyrðri hluta íbúðarsvæðis ásamt leikskóla með aðkomur úr austri og vestri.

 

Deiliskipulagsuppdráttur ásamt greinargerð og skilmálum, hefur verið uppfærður skv. þessari ákvörðun og er gert ráð fyrir 136 íbúðum á svæðinu. Hægt er að skoða gögnin á heimasíðu sveitarfélagsins:

 

 

 

Virðingarfyllst,

Jón Ben. Einarsson, skipulagsfulltrúi Suðurnesjabæjar