Opłaty za usługi i podatki od nieruchomości

 Opłaty za usługi i podatki od nieruchomości

Z powodu skutków pandemii COVID-19 zmieniły się różne usługi gminy. Rada Działania pracowała i podejmowała decyzje na podstawie instrukcji i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, głównego Epidemiologa oraz Obrony Cywilnej. Jednocześnie zakaz zgromadzeń i skutki pandemii wywarły znaczący wpływ na wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza w turystyce, w której dochody firm prawie się wyczerpały.

Z jednej strony gmina wychodzi naprzeciw potrzebom obsługi szkół i opieki nad dziećmi, z drugiej - potrzebom firm, które mają problemy finansowe

W rezultacie tego gmina Suðurnesjabær zatwierdziła następujące działania:

 

Opłaty za usługi i posiłki szkolne.

 

Po wejściu w życie zakazu 16 marca 2020 r. aktywność przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic i opiekunów dziennych została zmniejszona. W związku z tym Rada Działania Suðurnesjabær wydała poprawki dotyczące pobierania opłat za usługi, które mają zastosowanie w czasie, gdy obowiązuje zakaz zgromadzeń, a działalność jest zmniejszona.

 

Opłaty przedszkolne i świetlice:

Zniżki na opłaty od 16 marca 2020 r. będą następujące:

  • Rodzice, którzy zdecydowali się nie wykorzystywać czasu pobytu podczas zakazu zgromadzeń, otrzymają 100% zniżki na opłaty.
  • Rodzice korzystający z ograniczonych usług płacą tylko za wykorzystane usługi.

 

Przeliczenie opłat zajmie trochę czasu, ale oczekuje się, że zostaną one poprawione w kwietniu.

 

Opiekunowie dzienni/nianie

Płatności dla opiekunów dziennych pozostaną niezmienione, nawet jeśli ilość dzieci zostanie zmniejszona.

 

Posiłki szkolne

  • Wszyscy uczniowie w szkołach podstawowych Suðurnesjabær będą mieli prosty posiłek w dni, kiedy będą w szkole.
  • Żadne rachunki za posiłki w szkole nie zostaną wysłane w kwietniu i podczas ograniczonej nauki.
  • Płatności rodziców i opiekunów za wykupione posiłki szkolne za marzec zostaną ponownie przeliczone od daty 16 marca 2020 r. Szczegóły dotyczące przeliczeń zostaną przedstawione gdy będą dostępne.
  • Pracownicy Suðurnesjabær zajmą się zwrotami kosztów, więc rodzice lub opiekunowie nie muszą kontaktować się z Skólamatur w celu anulowania subskrypcji.

 

Centrum sportowe

Ponieważ dostęp do basenów i centrów sportowych Suðurnesjabær z powodu COVID-19 został zamknięty, tymczasowe karty dostępu zostaną przedłużone o czas zamknięcia.

 

Podatek od nieruchomości osób prawnych.

 

Stowarzyszenie islandzkich gmin zachęciło władze lokalne do zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstw, które doświadczają trudności w działalności z powodu skutków epidemii Covid-19 w związku między innymi z poborem podatków od nieruchomości.

 

W art. 4 Ustawy nr 4/1995 w sprawie miejskich źródeł dochodu przewiduje termin płatności podatków od nieruchomości. Władze lokalne są zobowiązane do ustalenia terminu płatności opłat za nieruchomości na początku każdego roku, a termin ten zgodnie z ustawą wynosi 30 dni od terminu płatności.

 

W odniesieniu do poboru podatków od nieruchomości obowiązują następujące zasady:

 

Pobieranie podatków od nieruchomości od osób prawnych:

 

Osobom prawnym, u których wystąpią trudności w prowadzeniu działalności z powodu mniejszych dochodów wynikających z epidemii Covid-19, można wyznaczyć limit czasu na uiszczenie opłat za nieruchomości bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to opłat za nieruchomości należne w marcu i kwietniu 2020 r., z możliwością przedłużenia terminu płatności do 30 czerwca 2020 r.

 

W razie potrzeby powyższe działania zostaną poddane przeglądowi, zgodnie z zaleceniem ochrony ludności.